LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  GOD OF SLAAF  

Macht is de demonstratie van het actieve Principe van God, mijn Vader.

Het is altijd opbouwende activiteit.

Er is nooit te veel of te weinig van Gods volmaakte activiteit en openbaring; God faalt nooit en is nooit werkeloos.

Het Godprincipe werkt altijd opbouwend.

Ik beveel mijzelf naar voren te treden en in volmaakte harmonie te zijn met het actieve Godprincipe en daarmee alleen.

Gij kunt nog verder gaan en met hetzelfde recht zeggen: Ik laat deze goddelijke vlam door u, mijn fysiek lichaam, heenstromen, zodat gij nu veranderd zijt in die reine substantie, die het Godprincipe alleen maar ziet.

Dan is het noodzakelijk, dat gij uw bewustzijn uitbreidt tot het Goddelijk bewustzijn en gij uzelf baadt in God.

Zo wordt gij inderdaad God, een met de Allerhoogste.

Dit is het gebied, waar de mens thuishoort.

Hier is de mens verbonden met het wezen van alle dingen, hier is hij waarlijk God.

Hier kan geen scheiding bestaan.

Ziet gij wel in, dat de mens zichzelf zowel tot God als tot de duivel kan maken ?

Ziet gij wel in, dat de ware trillingssfeer van de mens Gods gehele trillingssfeer is, als hij maar in die sfeer wil leven?

Dit is de enige wetenschappelijke sfeer, de enige plaats voor de mans, waar hij God tot uitdrukking kan brengen en een met God kan zijn.

Zo'n mens is oneindig veel meer dan de aardse opvatting van de mens.

Ziet gij nu in, dat gij behoort tot en deel uitmaakt van Gods koninkrijk en niet tot het rijk van een of andere demon, die door 's mensen eigen fantasie geschapen is?

Is het dus niet een volkomen wetenschappelijk en logisch feit, dat de mens God kan zijn en is, of dat hij zichzelf buiten Gods koninkrijk kan verbeelden en zich een demonisch rijk kan scheppen, dat hemzelf werkelijk voorkomt?

Ik laat het aan u over dit te beoordelen.

Dit is het enige punt, waarmee de mensheid staat of valt.

Er is slechts een keus, een doel, een waarheid en een wetenschap en deze maakt u vrij.

Gij kunt God of slaaf worden naar eigen verkiezing.

Denkt eens na over de alheid van God, de Eerste Oorzaak, die geen begin en geen einde kent, die elk gebied bestrijkt.

Omgeeft uzelf met deze alheid.

Wanneer gij dit voortdurend trouw blijft aanbidden, dit en niets anders, EEN GOD, EEN ALMACHTIG WEZEN - dan zult gij merken, dat de trillingen van uw lichaam van menselijke in Goddelijke veranderen.

In deze trillingen te denken, te leven, u te bewegen en er een mee te worden, dat is aanbidding; en wat gij aanbidt en idealiseert, dat wordt gij zelf.

Dit geldt voor de gehele mensheid.

Er is slechts een God, een Christus, een Eenheid, een Mens, een Gezin, alle broeders en zusters, allen Een.

God moet niet beschouwd worden als een persoon of als een afbeelding van een persoon, maar als een alomvattende eenheid, die alle dingen doordringt.

Zodra gij Hem als persoon ziet, schept gij een idool.

Het idool is leeg en daarmee hebt gij uw ideaal verloren.

Het ideaal is geen gestorven verlosser of levenloze God.

Om God voor uzelf levend en krachtig te maken, moet gij weten, dat gij zelf God zijt.

Niets kan meer leven en kracht voor u uitdrukken.

Dit is de goddelijke wetenschap van uw wezen.

Dan begint gij, de Christus, uw verlosser, te leven en wordt één met u.

Dan zijt gij zelf de Christus, die de drijfkracht van uw gehele leven wordt.

Gij verlost uzelf, uw ware ik, gij zijt een met God, waarlijk God.

Door dit ideaal te eerbiedigen, lief te hebben en te aanbidden, leeft en werkt God binnenin u.