LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK         

  HET DERDE TEKEN: GENEZING VAN DE LAMME TE BETHESDA  

Het derde teken vindt plaats doordat het Christus-Ik doordringt in Jezus' fysieke lichaam, hetgeen impliceert, dat hij een een fysisch invalide kan revalideren.

Dat was een man, die al 38 jaar met verlamde ledematen terneer lag.

Jezus treft de invalide aan op een der galerijen van een 'badinrichting'.

Dit waren galerijen, gebouwd rond een blad te Jeruzalem, dat de naam 'Huis der barmhartigheid', Bethesda, droeg.

Het badwater had, zo vertelt Johannes, genezende kracht op de momenten, dat 'Engel des Heren' het in beroering bracht.

Maar de zieke man was er nog nooit in geslaagd iemand te vinden, die hem op het juiste moment naar het water droeg.

Jezus spreekt dan tot de verlamde de beroemd geworden woorden: 'Sta op, neem Uw beddeken op en wandel'.

De tekst laat hierop volgen: 'En terstond werd de mens gezond, nam zijn beddeken op en wandelde.' (Joh. 5,5 en volgende verzen).