LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  INTELLIGENTIE, LEVEN EN STOF VORMEN DE DRIE-EENHEID  

We kunnen meer naar waarheid zeggen, dat Prana een van de elementen is van de Geest, want geest is niet allen energie, maar intelligentie en substantie.

Hij is subtieler dan ether.

De westerse wereld definieert ether als Prana, hoewel er een verschil is tussen de fijnheid en de activiteit van Prana en ether.

De laatste is bezig te ontstaan, terwijl Prana altijd actief is.

Ether is Prana die manifestatie aan het worden is, of naar buiten treedt om zich te manifesteren.

Al de fijnere krachten van de natuur, zoals elektriciteit en de andere bewegende elementen van de schepping zijn verdelingen en middelen waarin en waardoor Prana werkt.

De Geest is de activiteit van de hele scheppende machinerie van het Universum; het is God in actie.

Bij deze actie zijn al de elementen uit de natuur van God betrokken en zij bevat dan ook al de elementen die betrokken zijn bij de schepping.

Zie je, intelligentie is de voornaamste eigenschap van het bestaan en de activiteit van het bewustzijn is Prana, of levenskracht van de schepping, en de stof is de vorm waardoor beide werken.

Intelligentie, Leven en Stof vormen de drie-eenheid van elementen in de eerste oorzaak, zoals gedefinieerd door de Westerse wereld.

Intelligentie is haar KENNENDE aspect.

Leven is haar VERLEVENDIGENDE aspect of levensaspect.

Stof is het aspect dat het vermogen heeft tot VORM.

Prana wordt gewoonlijk gebruikt als zowel de elementen van stof als van leven omvattend en zij zijn de voertuigen of middelen, waardoor de intelligentie werkzaam is om de geschapen vormen te leiden en te bepalen.

De Universele Oorzaak weet wat zij doet en weet wat jij zou moeten doen om haar doeleinden te beantwoorden.

Voortdurende oplettendheid m.b.t. al de activiteiten van de Geest betekent het vermogen tot doen kennen en bezitten.