LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK     

  I-TJING: BOEK DER VERANDERINGEN  

Een bijzondere eenheid met de natuur werd vanouds in China nagestreefd.

Deze geheel eigen weg wordt gekenmerkt door sleutelwoorden als: I Tjing (Boek der Veranderingen), yin-yang en Tao (Weg).

Een eeuwenlange observatie van de verhoudingen die heersen in de sterrenwereld en de menselijke maatschappij, en die ten grondslag liggen aan alle veranderingen.

De wijsheid kan als een soort orakel nog steeds geraadpleegd worden via het stellen van een vraag en het werpen van munten.

Kop of munt wordt vertaald in een lange of gebroken lijn.

Zo ontstaan, door zes keer gooien, twee trigrammen + een hexagram.

Het totaal aantal mogelijke hexagrammen bedraagt 64.

In het 'Boek der Veranderingen' kan men een aanzet tot het denken in de juiste richting verwachten.

Dit denken heeft als grondslag de opvatting dat alles bestaat uit een pool en een tegenpool, yin-yang.

De levenskunst vraagt niet een van die polen te mijden, maar beide met elkaar in harmonie te brengen.

Lao-Tse verwoordde die levenskunst als een zich richten op de 'Tao', de grote kosmische Weg.

De vorm van de een bepaalt die van de ander.

De ene is het tegendeel van het andere: licht tegenover donker.

Beide grijpen echter in elkaar en vormen een volmaakte eenheid: een cirkel.