LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  JEZUS ZEI: DE WERKEN DIE IK DOE, ZULT GIJ OOK DOEN  

De enige hypnose bestaat hierin, dat men zichzelf hypnotiseert tot het geloof, dat niet iedereen de volmaakte werken Gods zou kunnen doen of niet in staat zou zijn een gewenste toestand of zaak te schappen.

Want is de behoefte aan iets niet de wens om te scheppen ?

In plaats van u te ontplooien en te leren scheppen, zoals God het van ons verlangt, kruipt ge in uw schulp en zegt: 'Ik kan niet,' terwijl gij uzelf net zolang hypnotiseert, tot gij werkelijk gelooft, dat ge een van God gescheiden eenheid zijt.

Gij ziet eenvoudig niet in, dat ge een volmaakte schepping of uitdrukking Gods zijt.

Gij belet God Zich op volmaakte wijze door u uit te drukken, zoals Hij het wenst te doen.

Zei niet de grote Meester Jezus: ''De werken, die Ik doe, zult gij ook doen en nog grotere ?''

Was het niet Jezus eigenlijke missie hier op aarde om aan te tonen, dat wij als Zonen Gods of als mensen in hun ware toestand even volmaakt en even harmonieus kunnen scheppen als God het doet ?

Toen Jezus de blinde man beval zijn ogen te wassen in de vijver van Silas, was het toen niet Zijn bedoeling om allen de ogen te openen, zodat zij zouden zien dat Jezus door de Vader gezonden was om ons te bewijzen, dat het de wil des Vaders is dat wij zullen scheppen evenals Hij schept of de volmaakte werken zullen volbrengen, die Jezus volbracht door de Christus in zichzelf en in alle anderen te erkennen.