LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  JEZUS ZEI: MIJN WOORDEN ZIJN GEEST EN ZIJ ZIJN LEVEN  

Toen Jezus zei: 'Mijn woorden zijn geest en zij zijn leven', bedoelde hij dat innerlijk woord, waardoor alle dingen geschapen zijn en hij wist, dat zijn woord vervuld was van een levensessentie en een beweegkracht, die datgene, wat hij wenste, zouden scheppen.

Als deze woorden weerklank zouden vinden in de ziel van alle mensen en volkeren, dan zouden zij merken, dat de bron van eeuwig leven, die uit God vloeit, voor hen toegankelijk is.

Sommigen brengen de Christus tot uitdrukking door hem in gedachten te zien tronen op de plaats van het hart, de zetel der liefde.

Denkt dan de Christus als een van deze troon af iedere waakzaamheid van uw lichaam regelend in volmaakte overeenstemming met Gods onveranderlijke wet en weet, dat gij samenwerkt met Christus volgens idealen, die rechtstreeks uit de Goddelijke geest ontvangen worden.

Ziet dan de Christus gezeten op zijn troon zich uitbreiden en iedere cel, vezel en spier, ieder atoom en ieder orgaan van uw lichaam omvatten.

Hij breidt zich uit tot uw gehele lichaam de zuivere Christus is, de eniggeboren Zoon Gods, de reine tempel, waar God woont en met liefde verblijft.

Van deze troon af kunt gij u richten tot ieder centrum in uw gehele lichaam.

Tot deze centra kunt gij zeggen: Gij zijt geest, positieve, liefderijke, machtige, wijze, onbevreesde en vrije geest.

Gij zijt rein met de reinheid van de Geest.

Geen menselijke gedachte of onzuivere begeerte kan u naderen.

Gij zijt ondergedompeld in de zuivere Christus.

De Geest des levens in de Christus maakt u tot de heilige tempel van God.

Wacht dan even en zeg: 'Vader, openbaar mij hierin, als in alle dingen, de Christus, Uw volmaakte Zoon.'

En zegen de Christus.

Wanneer gij de Christus verwezenlijkt hebt, kunt gij uw hand uitstrekken en als het goud is, dat gij wenst, dan zal er goud zijn.

Wilt gij anderen helpen, ziet dan de troon van de Christus op dezelfde wijze bij hen als bij uzelf en spreek tot de Christus in hen, alsof gij tot hen spreekt.

Als gij een helderder inzicht wenst in het een of ander onderwerp, laat dan in uw gedachten de Christus spreken tot de abstracte ziel van dat onderwerp.

Vraagt dan de intelligentie, die in het ding woont, om u over zichzelf te vertellen.