LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK     

  KARMA  

Karma is slechts de vergelding voor het tot uitdrukking brengen van tweedracht en disharmonie.

Vervangt vergelding door zelfverloochening en gij hebt de oorzaak van het Karma opgeheven, dat alleen bestaat in het denken van hen, die het Karma willen manifesteren.

Neemt de oorzaak weg of stelt er een hoger ideaal voor in de plaats en de lagere toestand zal opgeheven zijn.

Dan hebt gij de trilling van uw lichaam verheven boven het niveau, waarop Karma kan bestaan.

Door de dood wordt Karma geenszins opgeheven, noch vernietigd of uitgewist.

De dood vergroot en vermeerdert Karma daarentegen duizendvoudig, zodat het in grote golven over ieder menselijke eenheid uitgegoten wordt.

Maar het ogenblik, dat gij de idee van dood en wedergeboorte verwerpt, zijt gij bevrijd van Karma en dood.

Dan zijn beiden uitgewist, dan zijn zij ook vergeten en daarmee tegelijkertijd vergeven.

Wanneer men nog niet zo ver is, dat men de absolute onafgebrokenheid van het leven inziet en beseft en haar daarom niet tot uiting kan brengen, dan is de re´ncarnatie er als uiterste geneesmiddel voor de dwaling van de dood.

Re´ncarnatie is slechts een leidend licht op het doodlopend spoor van de dood.

Wanneer dit licht gevolgd wordt, kan de dood door cirkel na cirkel van aardse ervaringen heen ten slotte overwonnen worden.

Door middel van de lessen, die wij uit deze ervaringen trekken, komen wij er eindelijk toe, de door de mens gemaakte en ons opgelegde dogma's en belijdenissen op te geven.

Dan kunnen wij de volle heerlijkheid Gods ingaan, het licht, dat steeds even helder is blijven schijnen, al leek het ons omfloerst, doordat wij ver van het Vaderhuis afgedwaald waren, het huis van ons ware zelf, onaangetast door menselijke dogma's en bijgeloof.