LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK      

  WILLEM VAN SAINT-THIERRY: KEN-UZELF  

Willem van Saint-thierry gaat ervan uit dat de bewoners van de Godsberg specialisten moeten zijn in de mystiek.

Dat is jullie roeping: Jakobs God te zoeken, niet op de gewone, menselijke manier, maar het aangezicht van God te zoeken dat Jakob zag die zei: 'Ik zag de Heer van aangezicht en mijn ziel is gered.'

Ook bij hem begint de weg naar mystiek met 'ken-uzelf'.

De ziel is het beeld van God en omdat zij zijn beeld is, leert zij begrijpen dat ze zich kan en moet verenigen met Hem wiens beeld zij is.

Zonder de genade is de mens tot een zekere mystieke eenheid in staat. Voor de hogere eenheid, die van liefde, is wel genade nodig.

De wil is een natuurlijke geneigdheid van de ziel.

Bij sommigen tot God en tot het innerlijk leven.

Bij anderen tot het lichaam, het uiterlijke en het stoffelijke.

Wanneer deze wil zich verheft, is hij als een oplaaiend vuur dat zijn oorsprong zoekt.

Dat gebeurt wanneer hij met de waarheid verenigd en tot het hoogste bewogen wordt.

Dan is hij minne.

Wanneer hij echter wordt voortgestuwd en gevoed door de genade, dan is hij liefde.

Wanneer hij deze genade ontvangt, vasthoudt en geniet, dan is hij eenheid van geest.

Dan is hij God, want God is deze opperste liefdeseenheid.

Het christelijk aspect van de liefdesmystiek formuleert hij aldus:

Zo groeit deze liefde totdat zij enige gelijkenis vertoont met die liefde die God ertoe bracht om zich aan de mens gelijk te maken.

Als de liefde zo gegroeid is... is het de mens een weldaad zich met de opperste macht te mogen vernederen, met de Zoon van God arm te zijn, zich te vormen naar de goddelijke wijsheid, en dat in zich te voelen wat in Jezus Christus onze Heer is.