LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      NIETZSCHE: DE ANTICHRIST

  CHRISTENDOM DE ENIGE VLOEK  

Ik veroordeel het christendom, ik stel tegen de christelijke kerk de vreselijkste aanklacht in die ooit een aanklager in de mond genomen heeft.

Voor mij is zij de opperste vorm van corruptie die denkbaar is, zij heeft de wil gehad tot de laatste mogelijkheid op het gebeid der corruptie.

De christelijke kerk heeft niets onberoerd gelaten met haar verderfenis, zij heeft van elke waarde een onwaarde, van elke waarheid een leugen, van elke rechtschapenheid een zielegemeenheid gemaakt.

Nu moet men mij nog met haar 'humanitaire' zegeningen aan mijn hoofd komen zeuren, als men durft!

Een wantoestand afschaffen druiste tegen haar diepste opportunisme in: zij leefde van wantoestanden, zij schiep wantoestanden om zich zelf te vereeuwigen...

De knagende worm van de zonde bij voorbeeld: met deze wantoestand heeft de kerk de mensheid verrijkt!

De 'gelijkheid der zielen voor god', deze valsheid, dit voorwendsel voor de rancunes van alle laaghartigen, deze begrijpelijke springstof, die is uitgelopen op revolutie, moderne idee en vervalbeginsel van de hele maatschappelijke orde - christelijk dynamiet is het... 'Humanitaire' zegeningen van het christendom!

De humanitas omsmeden in innerlijke tegenspraak, in zelfschennis als kunst, in wil tot de leugen tot elke prijs, in afkeer, in verachting van alle goede en rechtschapen instincten!

Fraaie zegeningen van het christendom, dat moet ik zeggen!

Het parasitisme als enige praxis van de kerk: met haar ideaal van bleekzucht en 'heiligheid' alle bloed, alle liefde, alle levenshoop opslorpend; het hiernamaals als wil tot de ontkenning van elke realiteit; het kruis als herkenningsteken voor de meest helse samenzwering die er ooit bestaan heeft - tegen gezondheid, schoonheid, welgeschapenheid, dapperheid, geest, kwaliteit van de ziel, tegen het leven zelf...

Deze aanklacht tegen het christendom zal ik overal waar muren zijn op alle muren schrijven - ik beschik over letters om zelfs blinden ziende te maken...

Ik noem het christendom de enige grote vloek, de enige grote allerinnerlijkste verdorvenheid, het enige grote waakinstinct waarvoor geen middel giftig, stiekem, onderaards, klein genoeg is...

Ik noem het de enige onsterfelijke schandvlek van de mensheid...