LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OVERIGE: HET CHRISTENDOM EEN WOLK VOOR DE ZON      

  HET ENE IS ER NOOIT ZONDER HET ANDERE  

De duisternis van Gen 1:2 was er reeds voordat het licht geopenbaard werd en is dus niet de tegenpool van het licht, zoals de duisternis van Gen 1:4.

De duisternis van Gen 1:2 ging aan de komst van het licht vooraf, en staat dus voor Chaos.

De avond gaat hier vooraf aan de dag, die met de avond begint.

Toen God met de schepping begon, was de duisternis - de Chaos - nog op de afgrond; daarna zweefde de Geest over de wateren.

Nadat de Idee in de wateren geplant was en daardoor hemel en aarde geschapen waren, was het eerste wat gebeuren moest: de vorming van de polaire generatieve krachten van licht en duister, van goed en kwaad etc.

En God zei: 'daar zij licht', - en er ontstond licht en daardoor tevens de tegenpool ervan: duisternis!

Licht en zijn tegenpool duisternis vormen samen de ether, die de levende God is.

Man en vrouw - symbolisch: Adam en Eva, Eros en psyche - zijn allebei mensen.

Wij gebruiken de woorden man en vrouw, omdat er twee soorten van mensen zijn.

De man is man in relatie tot de vrouw: de vrouw is in relatie tot de man.

Was er maar een sekse, dan waren er mannen noch vrouwen, maar slechts mensen.

Zo ook is het duister slechts duister in relatie tot het licht, God slechts God in relatie tot Satan, - het ene is er nooit zonder het andere!

Was er geen licht, dan was er ook geen duister; was er geen goed, dan bestond er ook geen kwaad, - maar ook geen scheppende God!

Goed en kwaad, licht en duister zij twee kanten van dezelfde munt, twee kanten van de Januskop, de noodzakelijke aspecten der openbaring. Satan is de andere kant van God en niet van God te scheiden.

Daarom laat Goethe, in de proloog van Faust, Mephisto contact onderhouden met God (zoals in het boek Job Satan bij God op visite gaat) en zeggen:

'Van tijd tot tijd zie ik de oude Heer graag en ik pas er wel voor met hem te breken!'

Meestal gebruikt men voor de tegendelen het woord 'opposities'; ik heb echter de neiging dit woord te vertalen met: tegenovergestelden!

Tegenovergestelden, zoals positief en negatief, kunnen elkaar neutraliseren.

Tegendelen of polaire krachten kunnen dat niet.

Het licht kan de duisternis niet opheffen: hoe sterker het licht, hoe zwaarder de schaduw.

Het manlijke kan het vrouwelijke niet opheffen: zij kunnen slechts proberen harmonisch samen te gaan.

Tegenovergestelden - opposities; dualiteiten - zijn aan elkaar tegengestelde krachten, die bij gelijke sterkte elkaar opheffen: hun som is nul, hun tweeheid is niet tegelijkertijd een eenheid.

Tegendelen - polariteiten; dualiteiten - staan tot elkaar als creatief tot receptief, als innerlijk tot uiterlijk: hun tweeheid is een wezenlijke eenheid, hun som is één.

Negatief is de ontkenning van positief.

De wereld is echter niet de ontkenning, maar de creatie van God.

God en de wereld vormen een eenheid-in-verscheidenheid (een relatie).

'Er is goed noch slecht, schoon noch lelijk, maar slechts iets daartussenin.'