LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      OVERIGE: HET CHRISTENDOM EEN WOLK VOOR DE ZON      

  TUSSEN GOD EN DE MENS IS EEN MIDDELAAR TOTAAL OVERBODIG  

Er is hogere-intuitie (komend uit het collectieve onbewuste) en een lagere-intuitie (die uit het persoonlijke onderbewustzijn stamt).

De hogere intu´tie zou men - in bijbelse termen - een boodschap van de Heilige Geest kan noemen.

Die boodschappen werden naar de voorstelling der Grieken door Hermes, naar de voorstelling der Egyptenaren door THoth en naar de christelijke voorstelling door de aartsengel Gabriel overgebracht.

Al deze voorstellingen zijn overbodig voor wie zich bewust is, dat de Heilige Geest de geest is die alles in allen werkt en dus eigen middelaar is.

Tussen God de mens is een middelaar totaal overbodig, laat staan een regiment van secundaire middelaars en middelaressen, want alle contact tussen God en de mens vindt plaats in de individuele psyche.

Sprekend over de hogere kennis, zegt Plato in zijn 7e brief: 'deze kennis laat zich geheel niet onder woorden brengen op de wijze van alle overige kennis.

Maar wanneer men zich lange tijd met de stof vertrouwd heeft gemaakt en ermee geleefd heeft, dan springt plotseling, als uit een oplaaiend vuur, het licht te voorschijn in de ziel, waar het, eenmaal geboren, zichzelf voedt.'

De intu´tie komt niet zonder voorafgaande inspanning!

De lagere intu´tie maakt ons bewust van ons onderbewuste weten en niet, zoals de hogere intu´tie, van het collectieve onbewuste weten.

Zowel het onderbewuste als het onbewuste kunnen ons iets doen weten door intu´tie, maar zij doen dat nooit spontaan: er is steeds een prikkel nodig!

Een uitzondering hierop maken in het onderbewustzijn aanwezige ervaringen die niet verwerkt zijn maar verdrongen.

Deze kunnen zich aan het waakbewustzijn opdringen in de vorm van omzettingen.

Beide vormen van intu´tie brengen dus iets tot bewust-weten, dat tevoren onbewust of onderbewust weten was.