LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  BRAHMA, VISHNU, SHIVA  

'Luister naar de oerklank AUM die zowel in jouw hart als in het hart van het universum weerklinkt.'

Aum staat voor het geluid dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de ene zich omhulde met Maya, de schepping.

Het woord bestaat uit drie letters, eigenlijk drie klanken, en men ziet ook het cijfer 3 in het symbool.

Deze drie klanken vertegenwoordigen de drie stadia van bewustzijn: het
waak-stadium (het bewuste), het droom-stadium (het onderbewuste) en het diepe slaap-stadium (het onbewuste).

In dit laatste stadium zijn de zintuigen en de geest uitgeschakeld.

De drie klanken symboliseren ook Brahma, Vishnu en Shiva, die ieder een aspect zijn van de Ene.

In en boven dit alles is het bovenbewuste, God, Brahman.

De stem hiervan is het geweten.

Wanneer wij deze '3' plaatsen in een ellips (symbool voor de schepping) en een cirkel (symbool voor God), dan vormt de krul de verbinding tussen het denkbeeldige middelpunt en de cirkel.

Zo is deze krul het symbool van de geestelijke navelstreng, die de schepping verbindt met zijn oorsprong, God.

Bovenaan zien wij een maansikkel met daarboven een stip.

De maan symboliseert het denken, de geest.

De stip is de zon, symbool voor wijsheid.

Deze zon van hogere wijsheid staat boven de maansikkel van het denken en verlicht deze.

De zon van wijsheid verlicht ons verstand en met behulp van het verstand kunnen wij ons denken ontwikkelen, dat wil zeggen kunnen wij leren ons niet te richten op het vergankelijke, maar op het eeuwige in ons.