LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  CHRISTENDOM: GOD EN DE SCHEPPING ZIJN TWEE  

Een deel van de christenen stelt op grond van bepaalde uitspraken in de bijbel, dat er een wezenlijk onderscheid is tussen God en de schepping.

Wij zijn geen God; wij zijn mensen, geschapen door God.

Zij beschouwen de gedachte, dat de mens een goddelijke vonk zou zijn als een grote zonde van de hoogmoed.

Dit is de dvaita-opvatting.

God en de schepping zijn twee.

Voor een deel van de christenen is het christendom ook de enige ware godsdienst en Jezus de enige redding.

Wederom op grond van de bijbel stellen zij bovendien, dat niet de boodschap die Jezus verkondigde de mens kan redden, maar dat alleen Zijn dood en opstanding dit konden bewerkstelligen.

Sai Baba zegt daarentegen, dat wij net als Jezus het dvaita- en het visihadvaita-stadium moeten doorlopen om het advaita-stadium te bereiken.

Het dvaita-stadium is slechts een eerste stap.

Het beeld van God dat je buiten jezelf ziet (dvaita), moet eerst in de geest worden opgenomen (visiadvait) en dan in de ziel (advaita).

Neem Jezus als je gids en volg Zijn voorbeeld.

Doorloop dezelfde stadia van groei van het bewustzijn waar Hij doorheen ging.(..)

Van geestelijke studie ging Jezus voort naar een gericht zoeken van God in de stoffelijke wereld.

Vervolgens ging Hij verder met innerlijke veraanschouwelijking en overpeinzing van God.

Ten slotte volbracht Hij het om geheel in God te verzinken en een te worden met God.'

Toen Jezus God zocht in de uiterlijke wereld noemde Hij zich een boodschapper van God.

Later besefte Hij, dat de relatie dieper ging, dat Hij een deel van God was en toen noemde Hij zich Gods zoon.

Uiteindelijk verwierf Hij de wijsheid, dat Hij en God een waren.

Dit is het advaita-stadium.