LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  DE DRIE GUNA'S  

De individuele ziel wordt gebonden door ego-verlangen.

Deze binding kent drie aspecten, die alle drie een uitwerking van maya zijn.

Guna betekent letterlijk 'touw'.

De guna's zijn de drie basiseigenschappen die het menselijk gedrag bepalen.

Zij zijn de oorzaak van verscheidenheid in de objectieve wereld.

Zij worden sattwa, rajas, en tamas genoemd.

Sattwa, de sattwische guna, is de gelijkmoedige, harmonische, evenwichtige, tevreden gesteldheid.

Deze maakt de mens tot een zoeker naar wijsheid.

Zij zal hem uiteindelijk tot God leiden.

Rajas, de rajasiche guna, is de rusteloze, actieve, hartstochtelijke gesteldheid.

Deze doet de mens streven naar wereldse overwinningen en kortstondige rijkdom en roem.

Zij doet de mens er naar verlangen om eeuwig te blijven bestaan in een lichaam.

Tamas, de tamasiche guna, is de trage, luie, afgestompte, passieve gesteldheid.

Deze brengt de mens tot het zoeken naar de snelste en gemakkelijkste manier van gelukkig leven.

Zij doet hem streven naar zintuiglijk plezier.

Tamas is onwetendheid, die de wereld eeuwig en begeerlijk doet lijken.