LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  DE GEHELE WERELD IS EEN UITDRUKKINGSVORM VAN GOD  

Je moet je spirituele reis dus beginnen met God te aanbidden in een bepaalde incarnatie die zekere herkenbare goddelijke eigenschappen bezit.

Nadat je dit pad enige tijd hebt gevolgd, kun je je langzamerhand gaan toeleggen op aanbidding van het vormloze aspect van de Allerhoogste. Sommige mensen denken dat zij het vormloze vereren als zij bidden tot God in Zijn universele vorm (Vishvaswarupa), maar zelfs dit bezit nog een vorm.

Deze kosmische vorm van God is identiek met het grofstoffelijk universum (bhutakasha).

Er is gezegd dat de gehele wereld een uitdrukkingsvorm is van God. Samenhangend met deze universele stoffelijke vorm is er de subtiele vorm van de Heer, het gebied van de geest (chittakasha), de ijle vorm van het universum.

Bhutakasha staan beide in verband met onze zintuigen en gedachten.

Ver verheven boven de zintuigen en de gedachten is het causale aspect van het universum (chidakasha), de meest subtiele uitdrukking van de materie, dat in potentie het zaad bevat van alle namen en vormen.

Gedurende de waaktoestand is de invloed van de geest en de zintuigen erg sterk.

Tijdens de droomtoestand hebben de zintuigen geen uitwerking, de geest daarentegen wel.

In de causale toestand van diepe slaap of sushupti wordt de geest opgelost.

De wereld van de verschijnselen die verbonden is met de zintuigen is het bhutakasha.

Het chittakasha heeft betrekking op de toestand van de geest, die is verbonden met de droomtoestand of de verbeelding.

In de sushupti-toestand van de diepe slaap zijn zowel de geest als de zintuigen afwezig; dit is het chidakasha.

Alleen in de sushupti-toestand als de geest en de zintuigen niet actief zijn, is het mogelijk de eigenschaploze en vormloze aspecten van het goddelijke te ervaren.

Je kunt je ervaring niet alleen blijven baseren op het goddelijke beginsel dat zich heeft geopenbaard in naam en vorm.

De vorm en het vormloze zijn beide even belangrijk voor een toegewijde.

Het is als het gebruiken van twee benen om te lopen en twee vleugels om te vliegen.

Je kunt het doel bereiken met de twee benen van de vorm en het vormloze en dan het ene been voor het andere been gaan zetten, waarbij het ene been de vorm vertegenwoordigt en wordt ondersteund door het andere been, dat het vormloze vertegenwoordigt.

Het is belangrijk te beseffen dat de openbaring van de Heer met vorm slechts voorbijgaand is, terwijl het vormloze aspect van God blijvend, altijd aanwezig en onveranderlijk is.

Hier volgt een klein voorbeeld om dit principe te illustreren:

Op dit ogenblik zitten er hier in de mandir van Prasanhanti Nilayam ongeveer duizend mensen, die luisteren naar deze voordracht.

Behalve de toegewijde die hier zitten, is ook Swami aanwezig.

Dit vindt plaats in de bhutakasha en duurt misschien enkele uren.

Deze belevenis is gebonden aan een zekere tijdsduur en aan een bepaalde activiteit.

Maar precies dezelfde ervaring kun je opnieuw beleven, zelfs nadat je naar huis bent gegaan.

Ieder moment als je aan deze ervaring wilt denken zal deze belevenis er in je chittakasha zijn, in je geest... duizend mensen, Swami, de mandir van Prashanti Nilayam en de voordracht.

In de waaktoestand kunnen jullie allemaal zien en ervaren dat jullie op het ogenblik in de hal van Prashanti Nilayam zitten.

Wat gebeurt er als je weer thuis bent?

Je merkt dat Prashanti Nilayam in je hart is en dat het elk ogenblik opgeroepen kan worden.

Jullie zijn nu al een uur hier in Prashanti Nilayam.

Dit kan een ervaring van blijvende betekenis voor jullie worden, zelfs nadat jullie zijn weggegaan.

Nadat je in eerste instantie de ervaring hebt gehad in de waaktoestand van het bhutakasha, wordt het een blijvende herinnering in het chidakasha.

Deze indruk kan op een later tijdstip in het chittakasha worden teruggeroepen.

Als je niet eerst de stoffelijke ervaring in de hal had gehad, kon er geen blijvende indruk in je hart achterblijven die je later opnieuw in gedachten kunt beleven zonder dat je weer werkelijk in de hal aanwezig hoeft te zijn of de fysieke vorm van Swawi weer moet zien.

Op dezelfde manier zul je later de vormloze God zeker kunnen ervaren, wanneer je eenmaal een vorm van God hebt beleefd.

De vorm is tijdelijk, terwijl het vormloze eeuwig is, maar het vormloze zal alleen als een blijvende entiteit voor je blijven leven, als je eerst een goddelijke vorm hebt ervaren en in je hart hebt geprent door aanbidding en toewijding.

Een voorbeeld:

Hier is een kussen dat is gevuld met losse katoen.

Wat zit er om dit kussen? Een lap stof.

Wat is de substantie van deze stof? Katoen.

Aan de buitenkant heb je een lap stof en aan de binnenkant bevindt zich losse katoen.

Maar in feite bestaan zowel het inwendige als het uitwendige beide uit katoen.

De vormloze katoen heeft de vorm van een draad aangenomen en van deze draad is een lap stof gemaakt; deze lap stof bedekt het vormloze katoen.

De lap heeft een vorm en de ruwe katoen is vormloos; van de vormloze naar de vorm en vervolgens van de vorm naar het vormloze, dit zijn de transformaties van het goddelijke.

Om een kussen te maken is het vormloze katoen alleen niet voldoende.

Eerst moet je het katoen verwerken tot een lap en daarna kan deze stof, die een vorm heeft, het vormloze katoen omhullen.

Zolang je je alleen bewust bent van je lichaam en zolang je voelt dat jij het lichaam bent, is het niet mogelijk om het vormaspect op te geven.