LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  DE IDENTIFICATIE VAN HET IK MET HET LICHAAM  

Dvaita of dualisme is het bewustzijn, waarmee je alles ervaart als afgescheiden van jezelf.

Dit is ego-bewustzijn.

De jiva (het individu) heeft de tweevoudige ervaring van goed en slecht.

De Heer kent helemaal geen dualiteit.

Wanneer alles God is, wanneer God het innerlijke Atma in alles is, hoe kunnen er dan twee ervaringen zijn, goede en slechte?

De wereld is het middel om het doel te bereiken.

Het middel is vergankelijk, het doel is eeuwig.

Zodra het doel is bereikt, is alles een.

Het gevolg van maya is onwetendheid, de identificatie van het Zelf met het lichaam.

Lichaambewustzijn, vereenzelviging met het ego, is de oorzaak van alle problemen.

Ego laat verscheidenheid zien, waar eigenlijk slechts eenheid is.

Liefde voor het lichaam, gehechtheid aan allerlei bezittingen, ego´sme dat de tweespalt tussen 'jij' en 'ik' voortbrengt, de banden die ontstaan tussen de man en zijn vrouw, kinderen en bezit, - al deze zijn gevolgen van de eerste illusie, maya.

De wereld zoals wij die waarnemen, komt voort uit onszelf.

Hierop is slechts een uitzondering.

Er is een ding dat in de mens binnenkomt van buitenaf.

Dat ding is het ego, dat gevormd wordt door je te hechten aan uiterlijke objecten.

Deze gehechtheid aan het veranderlijke en tijdelijke leidt er toe, dat iedere daad zal worden verricht uit eigenbelang.

Er lijkt immers een verschil te bestaan tussen 'ik' en 'jij' en dus tussen het eigenbelang en het belang van anderen.

Ego zegt, dat eigenbelang voorgaat, want het beschouwt zichzelf als beter en belangrijker dan de rest.

En waartoe leidt dit alles?

Begeerte leidt tot het haten van degenen die haar dwarsbomen, genegenheid voor degenen die haar voeden en het onontkoombare rad van de tegenstelling tussen sympathie en antipathie

In de 5.000 jaar van de menselijke geschiedenis hebben 15.000 oorlogen haar bladzijden met bloed doordrenkt.