LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  DE MACHT VAN DE PROJECTIE  

Maya bestaat uit twee bijzonder sterke krachten.

De eerste heet avarana, de versluierende kracht, de tweede heet vikshepa, de macht van de projectie.

Deze twee krachten hebben geen bepaalde vorm of gedaante.

Kijk eerst eens naar avarana.

Avarana betekent 'hetgeen versluiert of bedekt'.

Op welke wijze bedekt het?

Waarmee bedekt het?

Hoe kun je dat wat bedekt wordt weer tevoorschijn brengen?

Als het geen eigen vorm heeft, waarmee bedekt het dan?

Hoe kan de bedekking worden weggenomen?

Deze vragen zijn niet te beantwoorden.

Maya is raadselachtig en onverklaarbaar.

Misleiding en verwarring behoren tot het diepste wezen van maya.

Denk eens aan het touw dat op de weg ligt.

In het duister kom je tot de misleidende conclusie dat het touw een slang is.

Wat heeft het touw bedekt?

Probeer even te begrijpen wat er is gebeurd.

Je kreeg plotseling angstgevoelens omdat je je inbeeldde dat er een slang voor je op de weg lag.

Dus in jouw voorstellingsvermogen werd het touw veranderd in een slang en je werd bang.

Is er werkelijk een slang?

Nee, er is geen slang.

Hoe kan het touw dan veranderen in iets dat niet bestaat en nooit heeft bestaan?

Dat is de misleiding.

Onder welke omstandigheden doet deze illusie zijn invloed op je gelden?

In de schemering of in het donker stel je je voor dat je een slang ziet op een plaats waar alleen maar een touw is.

Doordat er duisternis heerst, kan de illusie vat op je krijgen en zich van je meester maken.

In werkelijkheid heeft de slang niet de plaats ingenomen van het touw, maar de misleiding vertroebelt de menselijke geest en belemmert zijn zicht op de werkelijkheid.

Deze illusie is maya.

Als je een lantaarn op de plek laat schijnen, zul je er geen slang vinden; er ligt alleen een touw.

Dus als het licht schijnt, verdwijnt de illusie en men ziet wat er werkelijk is.

Dat wat bestaat, zal altijd bestaan; het zal nooit ophouden te bestaan.

Het blijft altijd onveranderd.

In dat bestaan is niet de kleinste verandering mogelijk.

Alleen de illusie die haar invloed uitoefent op die werkelijkheid, is aan veranderingen onderhevig.

De vorm die deze waanideeŽn in de geest aannemen, is vikshe.

Vikshepa is de tweede sterke kracht waaruit maya bestaat.

Vikshepa is het beeld dat geprojecteerd wordt op de onveranderlijke basis.

In dit geval was het projectie beeld een slang.

Een volgende keer kan er iets anders zijn.

Gemoedsstemmingen, pijn, genot, alle komen ze en gaan weer voorbij.

Ze zijn als familieleden die je komen opzoeken, maar niet blijven.

Zo is ook deze maya, de misleiding van de mens, iets dat komt en gaat.

De illusie in je gedachten, die het touw bedekt en aan het oog onttrekt, is avarana, de versluierende kracht.

De illusie die je gedachten hebben geprojecteerd op het touw is vikshepa, de projecterende kracht.

Met behulp van het licht zie je het touw als touw, en de slang verdwijnt in het niet.

Deze twee aspecten van maya zijn dus komen opdagen in de duisternis en zijn verdwenen in het licht.

Komen deze twee, avarana en vikshepa altijd tegelijkertijd of kunnen zij ook apart optreden?

De versluierde en de projecterende kracht kunnen samen verschijnen en verdwijnen, maar zoals dat gebeurt in de diepe slaap, wanneer alleen de versluierende kracht in werking is, kunnen zij ook ieder op verschillende ogenblikken verschijnen en verdwijnen.

Maya is onverklaarbaar.

Het kent geen begin.

Maar er is wel definitief een einde aan te maken.

Als het licht van de wijsheid erop schijnt, zal maya uiteindelijk verdwijnen; dan komt die ene onveranderlijke werkelijkheid in haar volle glorie te voorschijn.

Doordat Krishna deze grote wijsheid onderwees aan Arjauna, kon Krishna hem verlossen van zijn waanideeŽn en hem laten schijnen met de stralenpracht van het Zelf.

Zoals toen reeds het geval was, kweken jullie ook nu slechts een oppervlakkig begrip aan en brengen een zienswijze tot ontwikkeling die zich richt op het uiterlijk.

Maar wat belangrijk is, is de naar binnen gerichte blik; die alleen is echt en heilig.

Jullie verliezen de enige werkelijkheid uit het oog, jullie eigen waarheid, omdat je alleen aandacht schenkt aan de vergankelijke buitenkant en het onvergankelijke innerlijk volkomen vergeet.

Het is Gods boodschap om de mens de geheiligde innerlijke zienswijze terug te geven.

Dat doet Hij door als avatar op aarde te komen.

Krishna sprak: 'kind, welke handelingen je ook verricht in de tijd dat je hier op aarde bent, weet dat ze vergankelijk van aard zijn.

Mettertijd zul je ontdekken dat alles op deze aarde tijdelijk is; je familiebanden, de mensen en dingen waaraan je gehecht bent, je prestaties, het gevoel van individualiteit dat je hebt ontwikkeld, ze zullen alle verdwijnen.

Alles wordt weggespoeld door de stroom van de tijd.

Als je dingen probeert vast te grijpen en je probeert vast te klampen aan dingen die zelf ook worden meegevoerd door deze stroom van de tijd, welke kans heb je dan om te worden gered en om die toestand van volmaaktheid te bereiken, die altijd onaangetast blijft door deze stroom, een toestand die er niet slechts altijd onvatbaar voor is, maar er altijd boven verheven is.

Arjuna, de dingen waaraan jij je vasthoudt, worden alle weggespoeld.

Sterk jezelf steeds meer in de overtuiging dat je je leven vergooit als je hecht aan dingen die tijdelijk zijn, dat je een heilige kans ongebruikt laat voorbijgaan die je is gegeven om die blijvende toestand te bereiken die je diepste waarheid is.

Geef je over aan het goddelijke, klamp je alleen vast aan dat enig duurzame element, dan zul je zeker de eeuwige vreugde leren kennen die de goddelijke gelukzaligheid je kan schenken.