LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: DE HEILIGE .... EN DE PSYCHIATER 

  DE VERANDERING IN INDRA DEVI'S LEVEN  

Zes jaar geleden veranderde Sai Baba mijn leven, zo vertelde ze.

Hij is een meester en een leraar wiens vermogens het menselijk voorstellingsvermogen verre te boven gaan.

Tot mijn groeiende ontzetting en ongeloof begon ze een schijnbaar eindeloze lijst van zijn 'krachten' op te sommen.

Hij kon bijvoorbeeld dingen uit het niets materialiseren.

Ze beschreef hoe ze getuige van talloze van dergelijke materialisaties was geweest, terwijl ze me toonde hoe hij, door zijn hand in cirkels te bewegen, vibhuti oftewel 'heilige as' produceerde, een substantie waarvan geloofd wordt dat ze spirituele en genezende eigenschappen bezit - voor de Hindoe van even grote waarde als het heilige water voor de katholieken.

Ze demonstreerde hoe hij een metalen urn gevuld met vibhuti zo 'uit de lucht' had genomen, enkel door met zijn rechterhand een paar van deze horizontale cirkels, met de klok mee, te maken.

Baba had haar verteld dat de urn zichzelf zou blijven vullen en nooit leeg zou raken.

En inderdaad had de urn in de loop van de daaropvolgende paar jaar, hoewel ze erg veel van deze vibhuti had weggeschonken en zij een aantal malen bijna leeg was geweest, zichzelf steeds weer op de een of andere manier gevuld.

Deze gerespecteerde lerares (yoga) en schrijfster ging daarop verder met het beschrijven van nog weer andere bovenmenselijke eigenschappen, die ze Sai Baba toedichtte.

Er werd gezegd dat hij stortbuien had doen ophouden, een regenboog voor de ogen van een twijfelende toeschouwer had doen verschijnen, mensen beschermde door het menselijke gebeuren en de krachten der natuur te be´nvloeden, devoties ogenblikkelijk uit gevaar redde op grote afstand van hemzelf... en zelfs dat hij op zijn minst een persoon uit de dood had opgewekt.

Na dit alles verbaasde het me niet haar te horen zeggen dat Sai Baba verleden, heden en toekomst van een ieder die hem ontmoette kende, dat hij zichzelf in andere vormen (niet menselijke incluis) kon transformeren of dat hij op twee plaatsen tegelijk kon zijn.

Ondanks deze opeenhoping van verbazingwekkende vermogens was Sai Baba's grootste wonder volgens Indra Devi de waarachtigheid van zijn spirituele inzicht en zijn gave om mensen zich tot God te laten wenden.

Ze zei dat iemand die wenste te voelen hoe het geweest moet zijn om Christus of Boeddha of Krishna te ervaren, naar Baba zou moeten gaan, omdat hij hen allen belichaamt.

Je wordt in zijn aanwezigheid in zo'n hooggeladen aura van liefde gehuld, zo'n volkomen spirituele en heilige atmosfeer, dat velen ter plekke worden getransformeerd.

En bijna iedereen die in zijn nabijheid komt kan deze diep ontroerende atmosfeer voelen.

Ze vertelde over haar eigen persoonlijke ervaringen, zoals bijvoorbeeld over een foto die ze van Baba had genomen en in de Verenigde Staten had laten ontwikkelen.

Iemand die haar fotoalbum doorbladerde, zag die foto en vroeg: 'Mataji ('moeder': een aan Indra Devi gegeven naam die van respect getuigt), waarom is deze met stof overdekt?'

Ze keek ernaar en was bijkans sprakeloos; voor haar was dit 'stof' duidelijk 'vibhuti', dat zich 20.000 kilometers van Sai Baba verwijderd op de foto materialiseerde.

Ik heb hem ingelijst en de vibhuti blijft verschijnen', zei ze eerbiedig'