LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  DRIE STADIA VAN BEWUSTZIJN  

Om of Aum staat voor het geluid, dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, die werd veroorzaakt doordat de Ene zich omhulde met maya, de schepping.

Daarmee is het ook de naam van God.

Van alle mantra's is het pranava (het geluid van Om) de hoogste en de beste.

Het woord Om bestaat uit drie klanken en Omkar (het gezongen Om) is het samensmelten van deze drie klanken.

De A begint zachtjes vanuit de keel.

De U (uitspraak: OE) komt uit de mond en de klank neemt toe in volume.

De 'M' wordt gevormd door de lippen, terwijl het volume weer afneemt tot de stilte volgt.

Het zingen van deze drie klanken moet zo langzaam mogelijk in een adem gebeuren; je moet dus niet tussendoor inademen.

De drie klanken vertegenwoordigen de drie stadia van bewustzijn: het waak-bewustzijn (het bewuste), het droom-stadium (het onderbewuste) en het diepe slaap-satdium (het onbewuste).

Na deze drie stadia volgt het vierde stadium, namelijk dat van verhoogd bewustzijn (het bovenbewuste), dat de stilte, de innerlijke vrede in zich heeft.

Nadat het Om op de tong heeft geklonken, moet het in de geest klinken.

Daarom moet er na het Omkar een stilte volgen, waarin men kan genieten van de vrede van het Atma.

Mocht het Omkar niet zo volmaakt klinken, dan hoeft men daar niet zo zwaar aan te tillen.

Belangrijker is, dat het met liefde wordt bezongen.

De christenen zeggen iedere dag in hun gebeden "Amen".

Dit is alleen maar een andere naam van AUM.

De adem zegt altijd Sohum.

Je doet het door 'So' te zeggen bij iedere inademing en 'hum' bij de uitademing.

Zeg het in gedachten.

Het heeft tot doel de geest geconcentreerd en rustig te houden.

Na een poosje gaat het automatisch.'

Sohum of Soham is het natuurlijke geluid van de ademhaling door de neusopeningen.

Het is dus geen woord uit een bepaalde taal.

Het is de klank van de adem zelf.

Sohum heeft dan ook geen bijbehorende vorm.

So betekent "Hem", dat is God, en hum en ham komt van aham en betekent 'ik'.

Gedurende 24 uur per dag herhaalt onze ademhaling Sooo ... Hummm, Hem ben ik, ik ben God.

Onze ademhaling verkondigt dus de hele dag door de waarheid omtrent onze werkelijke aard.

Wanneer je je dat realiseert tijdens je dagelijkse bezigheden, worden je gedachten en gevoelens gezuiverd en gekalmeerd.