LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: BEVRIJDING KOMT NIET UIT DE HEMEL VALLEN  

  GOD IS IN ESSENTIE VORMLOOS  

Dvaita is dualisme is dat bewustzijn waarmee je alles ervaart als afgescheiden van jezelf.

Dit is ego-bewustzijn.

God en de schepping zijn twee.

Het universum is een enorme machinerie, door God ontworpen en gehanteerd.

De mens is afgescheiden van God en zal dat ook blijven.

Opgaan in God is onmogelijk.

Door God te aanbidden trekken wij Zijn genade aan en kunnen wij in vrede leven.

Wij zijn dienaren van God en alles wat wij doen, wordt door Hem gadegeslagen.

Visishadvaita of speciaal monisme is dat bewustzijn waarmee je God en de mens ervaren als aspecten van hetzelfde.

God bestaat en de mens en het universum bestaan in Hem.

De schepping is Zijn lichaam.

De mens stelt zich ten doel op te gaan in God, de bron waaruit hij is voortgekomen.

Om dit opgaan in God uit te leggen, wordt soms het voorbeeld gebruikt van de pijl die doel treft.

Wanneer de pijl doel treft wordt deze niet het doel, maar bestaat dan in het doel.

Zo is het ook als wij naar een bepaalde plaats gaan.

Wanner wij er zijn aangekomen, worden wij niet gelijk aan die plaats, worden wij die plaats niet.

Wij bestaan dan alleen in die plaats.

Bij dit monisme-tot-op-zekere-hoogte ziet de mens zich als een kind van God.

God is de liefhebbende vader die waakt over de mens.

De mens voelt zich niet afgescheiden.


Advaita of monisme is dat bewustzijn waarmee je God en de schepping ervaart als een.

Er is geen ego-besef.

Er bestaat niets behalve God.

Het woord a-dvaita betekent letterlijk 'non-dualisme', 'niet-tweeheid'.


'Het is niet mogelijk om de schepper en Zijn schepping, God en de natuur te beschouwen als afgescheiden of van elkaar verschillend.

Kunnen wij zeggen, dat de golven gescheiden zijn van de zee?

Zij komen uit de zee, zijn van de zee en in de zee!

Evenzo komt de mens uit God, is van God en in God!'


God is in essentie vormloos, niet-gemanifesteerde en dus zonder eigenschappen.

Hij is Nirguna Brahman.

Hij kan echter elke vorm aannemen die Hij verkiest.

Zo ontstond maya, de schepping: de gemanifesteerde God met vorm en eigenschappen, Sagune Brahman.

De schepping is God met daaraan toegevoegd een tijdelijke naam en een tijdelijke vorm, want Hij heeft bepaald, dat alles wat geschapen is ook weer zal worden ontbonden.

Naam en vorm zijn slechts maya, illusie, want alleen God bestaat.

Advaita, volkomen eenheid, is de hoogste waarheid en deze waarheid zal uiteindelijk door iedereen geaccepteerd moeten worden.

Sai Baba geeft ons de kern van de gehele Vedanta in een zin wanner Hij zegt:

'Het Atma (de ziel), dat aanwezig is in alle levende wezens, is één alleen en is geen ander dan jij.'