LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  HET BEGINSEL VAN DE OVERGAVE  

God is niet onderhevig aan tijd.

Hij valt niet alleen buiten de toverkracht van de tijd, maar Hij beheerst de tijd ook.

De mens is door de tijd gebonden.

God staat boven de tijd.

De mens is sterfelijk.

God is onsterfelijk.

Slechts wanneer je je toevlucht neemt tot God, zul je boven dit tijdselement kunnen uitstijgen.

Een van de namen van God is zelfs Kalakala, wat tijd-tijd betekent, of meester van de tijd.

De tijd is verantwoordelijk voor de vooruitgang of de achteruitgang van de mens, voor de bevordering van het goede of zijn val in het kwade, voor het verwerven van verdiensten of het opstapelen van fouten en gebreken.

De gehele wereld is op onverklaarbare wijze nauw verbonden met de tijd.

Het is niet mogelijk tegen het element tijd te vechten.

De tijd gaat onverbiddelijk door.

De mens moet de tijd volgen, de tijd volgt de mens niet.

De tijd kan worden vergeleken met een grote stroom.

Alle mensen en alle wezens worden door de tijdstroom weggespoeld.

Iemand die door een overstroming wordt weggespoeld, kan geen bescherming vinden of bij iets schuilen dat zelf wordt weggesleurd.

Zowel de mens als de voorwerpen waartoe hij zijn toevlucht genomen heeft, worden alle weggespoeld door de stroom van de tijd.

Indien je je toevlucht zoekt tot iets wat zelf ook meegespoeld wordt, ben je als een blinde die een andere blinde volgt; ten slotte verdwalen ze beide.

Maar als je geholpen zou worden door iemand die veilig op de oever staat, dan zou je zeker gered worden.

De persoon die op de oever staat en die niet meegesleurd wordt door de stroom van de tijd, is God.

Iedereen die zijn toevlucht zoekt bij God, zal zich kunnen bevrijden van alle problemen die met zijn toevlucht zoekt bij God, zal zich kunnen bevrijden van alle problemen die met het begrip tijd verbonden zijn.

God heeft ons het beginsel van de overgave gegeven en het belang ervan benadrukt door de mans te zeggen: 'o mens, je wordt weggespoeld door de stroom van de tijd.

De enige bij wie je kunt schuilen ben Ikzelf.

Neem je toevlucht tot Mij en IK zal je redden.'

Wanneer de mens dit goddelijke gebod gehoorzaamt en zichzelf, zijn rijkdom, zijn bezittingen en zijn gehele gezin aanbiedt aan Zijn lotusvoeten en zichzelf totaal overgeeft aan God, dan zal hij zeker gered worden.

Als het om overgave gaat, is ertussen de mens en God een soort reusachtig gordijn.

Vanwege dit gordijn bevindt de mens zich in een toestand van twijfel en verwarring en voelt hij zich niet in staat tot volledige overgave.

Dit gordijn is de zinsbegoocheling of maya.

Wat betekent zinsbegoocheling?

Zinsbegoocheling heeft betrekking op dat wat niet bestaat.

Jezelf inbeelden dat hetgeen niet bestaat, wel bestaat, dat is maya.

Wat je ook denkt dat bestaat, bestaat niet werkelijk.

Waarvan je ook denkt dat het niet bestaat, dat bestaat echt.

Er is slechts een waarheid: dat is God, de Ene zonder tweede.

Deze wereld, die uit vele dingen schijnt te bestaan, kan niet waar zijn; dus zij bestaat niet echt.