LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  HET VELD EN DE KENNER VAN HET VELD  

Boeddha besefte dat geboren worden vol smart is, dat het leven vol is van verdriet en dat ook het einde vol droefheid is.

Hij antwoordde zijn vader op de juiste manier.

Nadat hij al het verdriet van zijn leven had gezien en zoveel mensen had zien lijden, kon hij zich niet blijven wentelen in onwetendheid en illusie; dat zou louter dwaasheid zijn geweest.

Boeddha's leven dient als les voor jullie allen.

In de beperkte tijd die je gegeven is, moet je je ware natuur verwerkelijken.

Dat is het eigenlijke doel van het menselijk bestaan.

Je lichaam is opgebouwd uit de vijf elementen, en eenmaal zal het vergaan.

De inwoner van je lichaam is de enige blijvende entiteit.

Als je zou kunnen begrijpen dat deze inwoner, die je eigen realiteit is, God zelf is, dan zou je de waarheid kennen en een oneindige vrede ervaren.

In het dertiende hoofdstuk van de Gita wordt uitgelegd wat kshetra en kshetrajna betekent: het veld en de kenner van het veld.

Wat is het onderscheid tussen die twee?

Het Sanskriet woord kshetra bestaat uit twee lettergrepen: kshe en tra.

Kshetrajna bestaat uit drie lettergrepen: kshe, tra en jna, dus een extra lettergreep 'jna'.

De twee lettergrepen kshe en tra hebben beide woorden gemeen.

Dit betekent dat kshetra zonder jna wil zeggen: het veld zonder wijsheid.

Wat is dit veld van de hoogste kennis?

Het is het lichaam, de verblijfplaats van de Heer, zijn woning hier op aarde.

In het dagelijks leven duid je het lichaam aan als 'mijn lichaam'.

Met andere woorden: je erkent dat jij niet het lichaam bent, maar dit lichaam van jou is, het behoort aan jou.

Op dezelfde manier beschouwt de inwoner zichzelf niet als het lichaam (kshetra), maar vindt hij dat de kshetra hem toebehoort.

Als je zegt: 'dit is van mij', dan wil je daarmee zeggen dat jij en het object van elkaar verschillen.

Als je zegt: 'dit is mijn zakdoek', dan bevestig je daarmee dat je gescheiden bent van de zakdoek.

De zakdoek is iets anders dan jij.

Als je zegt: 'dit is mijn lichaam', betekent dat, dat je iemand anders bent dan je lichaam.

Wanneer dus de Heer verklaart dat het veld van Hem is, is Hij ook vrij om het veld op te geven op elk moment dat Hij wenst.

Het lichaam is je gegeven om uit te drukken wie je in werkelijkheid bent, zodat je zijn bewoner kunt leren kennen; je zou niet in staat zijn enige activiteit uit te voeren en enig karma te volbrengen.

Alle karma kan alleen worden volvoerd met behulp van het lichaam.

Het lichaam bestaat uit 20 principes.

Deze zijn: de vijf organen van waarneming, de vijf organen van activiteit, de vijf energiestromen en de vijf omhulsels.

Wanneer je hierbij voegt het lagere denken (manas) en het onderscheidingsvermogen (buddhi), de zetel van gevoelens en herinnering in het hart (chitta) en het ego (ahamkara) tezamen met het inwonende Atma, dan komt dat op een totaal van 25 principes die een individu vormen.

Deze kennis van het lichaam en de inwonende geest staat bekend als sankhya.

Het heeft betrekking op het pad van wijsheid dat wordt behandeld in het tweede hoofdstuk van de Gita: sankhya yoga.

Dwazen die geboren worden zijn in illusie en groeien op in illusie, nemen maya of illusie nooit voor wat het is.

De hele wereld is maya, alle gehechtheid is maya, gezinsleven is maya, de dood is maya, alles wat je ziet en denkt is maya.

Dit leven zelf is maya.

Waar zijn al die koningen en keizers gebleven die zo trots waren op hun prestaties?

Zij zijn allen verbrijzeld door het wiel van de tijd.

Dagen, maanden, jaren en tijdperken zijn alle in elkaar overgegaan.

De tijd is een voortvloeiende beweging en in deze stroom wordt alles en iedereen meegevoerd, elk object en elke persoon.

Iets dat zelf weggespoeld wordt in de stroom van de tijd, kan nooit tot steun zijn aan iets anders dat evenzo wordt weggespoeld.