LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  JE BENT DE BEWONER, JE BENT NIET HET LICHAAM  

Je bent de bewoner, je bent niet het lichaam en niet je gedachten.

Krishna zei: 'Arjuna, Ik ben de kern van je wezen.

Houd je gedachten standvastig gericht op Mij en verricht je werkzaamheden met die innerlijke concentratie op Mij.'

Wanneer je het werk dat je doet, altijd verricht in het bewustzijn van je eigen werkelijkheid, zul je grote dingen tot stand brengen.

Handelingen die zijn verricht in het besef van het Atma, zijn vrij van gebondenheid.

Wil je je werk blijven doen in het volle besef dat jij het Atma bent, dan vereist dat een volmaakte beheersing van de zintuigen.

Dan mag je de titel dragen van stithaprajna, iemand die vervuld is van de hoogste wijsheid.

Wanneer je alle paren van tegenstellingen als vreugde en verdriet, hitte en kou, winst en verlies, eer en oneer, met evenveel gemoedsrust kunt aanvaarden en stevig bent gegrondvest in je eigen werkelijkheid, dan heb je de karaktereigenschappen van een wijs mens.

Het ligt in de aard van een wijs man om alle dingen met gelijkmoedigheid onder ogen te zien.

Als je eenmaal hebt ontdekt wat de zintuigen in wezen zijn, zal het je gemakkelijk vallen het pad te volgen dat voert naar de ware wijsheid.

Maar als je, in plaats van je te identificeren met het Atma, je blijft vereenzelvigen met je lichaam, kun je die verheven toestand onmogelijk bereiken.

Krishna zei tegen Arjuna: 'denk er altijd aan dat jij de bewoner (dehi) bent en niet het lichaam (deha).

Jij draagt het kleed, maar je bent niet het kleed zelf.

Je bent de vaste bewoner, maar niet het huis zelf.

Je bent degene die het strijdperk kent (kshetrajna), maar je denkt dat jij het strijdperk (kshetra) zelf bent.

Het genieten van vergankelijke dingen kan je slechts vergankelijk geluk schenken; Uiteindelijk kunnen al deze vluchtige genoegens en genietingen slechts uitmonden in verdriet.

Blijf standvastig en doe je plicht met het Atma in gedachten.

Laat je niet be´nvloeden door geboorte of dood, door vreugde of verdriet, die deel uitmaken van je persoonlijk lot.

Geboorte en dood hebben alleen betrekking op het lichaam, niet op jou zelf.

Jij hebt geen begin en geen einde.

Je bent nooit geboren en je zult nooit sterven evenmin zul je ooit iemand doden.

Je bent het Atma. Je bent allesdoordringend. Je bent waarlijk God.

Je ware Zelf is God en God is je ware Zelf.

Atma is Brahman en Brahman is Atma.

Zou iemand erover treuren dat vuur brandt nadat hij heeft beseft dat het de aard is van vuur om hitte te produceren?

Zou iemand onder smart gebukt gaan nadat hij heeft vernomen dat ijs afkoeling brengt?

Het behoort tot de aard van vuur dat het brandt en tot de aard van ijs dat het iedereen en alles waarmee het in aanraking komt afkoelt.

Zo zal ook alles wat wordt geboren, eens moeten sterven.

Dat is de natuurlijke loop der dingen.

Alles wat vrij is om te komen, moet ook vrij zijn om te gaan.

Daarom moet je niet blijven tobben over zaken die zo natuurlijk zijn als geboorte en dood, vreugde en verdriet.

Onderken de gebreken en zwakheden die eigen zijn aan alle dingen.

Er komt altijd een ogenblik waarop alles wat in deze wereld bestaat, verandering moet ondergaan.

Dezelfde vijf elementen waaruit de gehele wereld is opgebouwd, bevinden zich ook in jou zelf en in ieder ander.

Alles waarnaar je verlangt, alles waarnaar je op zoek bent, al blijf je zoeken tot in de verste uithoeken der aarde, bestaat zoals je zult ontdekken in werkelijkheid slechts uit vijf elementen.

In alle dingen op deze aarde zul je niet meer vinden dan deze vijf elementen.

Maar als deze vijf elementen reeds een deel van jou zelf vormen, wat heeft het dan voor zin ze te zoeken in de dingen om je heen?

Het is een natuurlijke zaak dat je zoekt en streeft naar iets dat je niet hebt.

Het is echter niet natuurlijk om te zoeken en te streven naar iets dat je reeds bezit.

Er is slechts een ding dat de vijf elementen te boven gaat en dat is goddelijkheid.

Daar moet je naar streven.

Jan of wijsheid wil zeggen: de Ene zien in alle dingen.

Die allesdoordringende eenheid is het Atma.

Blijft speuren naar deze eenheid en houd haar steeds voor ogen.

Wanneer al je handelingen zijn gebaseerd op het Atma, worden ze heilig en rein.

Wanneer al je activiteiten worden verricht ter wille van het Atma of om God te behagen, wordt je leven geheiligd en vervuld van wijsheid.

Sinds aloude tijden heeft een aantal rihi's zich heldhaftig ingespannen om te komen tot die toestand vanstithaprajna, waarna men zich voor altijd gegrondvest voelt in de hoogste spirituele wijsheid.