LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  KENNIS VAN DE WERELD HEEFT GEEN WAARDE  

Zonder zelfkennis heeft kennis van de wereld geen waarde.

Krishna leerde in de Gita, dat als je eenmaal spirituele kennis hebt verworven, je onwetendheid volkomen zal zijn verdwenen.

Dan is er een einde gekomen aan al je zorgen, je moeilijkheden en je verdriet.

Zolang je jezelf blijft identificeren met de instrumenten van het lichaam zul je blootstaan aan talloze moeilijkheden en vormen van verdriet.

Het belangrijkste doel waarvoor je dit lichaam hebt gekregen is om je in staat te stellen de beloning in ontvangst te nemen voor je daden in het verleden, je vroegere karma.

Waarom heb je dit karma eigenlijk opgebouwd?

De oorzaken van karma zijn enerzijds je begeerte naar en gehechtheid aan bepaalde dingen (raga) en anderzijds je afkeer van of antipathie tegen andere dingen (dvesha).

Wat is de oorzaak van dit aantrekken en afstoten?

Het komt voort uit dualisme.

Je gelooft dat deze wereld echt is en vervuld is van dingen die los van jou bestaan.

Hoe kon dit dualisme ontstaan?

De oorsprong van dit denken in tegenstellingen ligt in je onwetendheid; dat is de donkere sluier die de kennis omtrent je ware Zelf heeft bedekt.

Je bent vergeten dat alle schepsels in wezen een eenheid vormen; je bent je niet meer bewust van de goddelijke basis van alle bestaan.

Het Atma, je ware Zelf, heb je uit het oog verloren.

Vanwege deze onwetendheid ondervind je zoveel leed en smart.

Als je verlost wilt worden van die duisternis der onwetendheid, moet je het licht der wijsheid zien te bemachtigen.

Het enige dat de duisternis kan laten verdwijnen is licht.

Zo is ook wijsheid of kennis van de geest het enige middel om de onwetendheid te laten verdwijnen.

Die onwetendheid heeft de goddelijke wijsheid aan het oog onttrokken; daarom kun je de waarheid niet meer zien.

Zoals het gloeiende vuur overdekt is door een laag as, zo is je wijsheid overdekt geraakt door een as laag van onkunde; vandaar dat je niet in staat bent de waarheid omtrent jezelf te leren kennen.

Het kan zijn dat je ogen het vermogen hebben om te zien, maar dat je lijdt aan staar en dus toch niet kunt kijken.

Pas nadat er een operatieve ingreep heeft plaatsgevonden, krijg je het volledige gezichtsvermogen weer terug.

Het kan zijn dat je ogen het vermogen hebben om te zien, maar dat je lijdt aan staar en dus toch niet kunt kijken.

Pas nadat er een operatieve ingreep heeft plaatsgevonden, krijg je het volledige gezichtsvermogen weer terug.

Op gelijke wijze kan pas nadat er een spirituele operatie is verricht en het floers der onwetendheid is weggenomen, de zon der wijsheid volop gaan schijnen.

Zodra je de zware gordijnen van het raam hebt weggeschoven, valt de zon immers met gulle stralen de kamer binnen.

Het goddelijke principe leeft in ieder mens.

Daarom is het onmogelijk dat er iemand volledig verstoken zou zijn van wijsheid.

Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat de gehele mensheid het stadium van goddelijkheid zal bereiken.

Als het leven van de mens zich gaat uitstrekken tot in de oneindigheid, dan wordt het goddelijk.

Als het denken van de mens zich gaat uitstrekken tot in het oneindige, dan wordt het gelijk aan het creatieve beginsel dat het universum heeft voortgebracht.

Het Zelf van de mens en de goddelijkheid die in hem woont zijn een en dezelfde.

Maak jezelf oneindig, dan word je goddelijk.

Jammer genoeg ben je die goddelijkheid, die onbeperkte eeuwigheid vergeten nadat je een lichaam had aangenomen.

Je kent niets anders dan je eigen beperkte individualiteit.

Als je de oneindigheid wilt bereiken, moet je speuren naar de goddelijkheid die je is aangeboren.