LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  OVERGAVE - TRANSFORMATIE VAN MENS TOT GOD  

De macht van God is oneindig en onbegrensd.

De enorme verscheidenheid die je ziet wanneer je kijkt naar het heelal, is allemaal het gevolg van maya of illusie.

Het grofstoffelijk aspect van het universum zoals dat zichtbaar is voor het menselijk oog, is maar een heel klein gedeelte van de oneindige macht van de Heer.

Alle werelden kunnen door een klein deel van Gods voet worden bedekt.

Het is onmogelijk de grootheid van de Heer te vatten.

Hij doordringt het hele universum, het grofstoffelijke en het subtiele; er bestaat geen plaats waar Hij niet is.

De wereld is de belichaming van God.

Je moet enige moeite doen om het principe waarop de wereld berust, te begrijpen.

De maan bevindt zich op een afstand van 100.000 mijlen van de aarde.

De zon is vele tientallen miljoenen mijlen verwijderd.

Zelfs de dichtstbijzijnde ster staat vele miljoenen mijlen ver weg; en daaraan voorbij, in het uiterste bereik van het zichtbare heelal, bevinden zich sterren die nog miljarden keren verder weg zijn.

Dit grofstoffelijke aspect van het universum, in het Sanskriet het bhutakasha, dat naar onze opvatting zo enorm uitgestrekt is, is slechts het allerkleinste deel van het fijnestoffelijke of mentale aspect van het universum, het chittakasha.

In dit fijnestoffelijke universum of chittakasha is dat hele reusachtige stoffelijke universum slechts als een atoom.

Maar het fijnestoffelijk of subtiele universum, dat zo onbeschrijfelijk groot is in vergelijking met het stoffelijk universum, is zelf slechts een microscopisch klein gedeelte van een veel uitgestrekter aspect van het universum, dat kan worden omschreven als het causale of oorzakelijk universum, het chidakasha.

Het wordt zo genoemd, omdat de grof- en fijnestoffelijke werelden uit dit fijnste aspect van het universum ontstaan.

Al deze drie werelden, de grofstoffelijke, de fijnstoffelijke of mentale en de causale, zijn zo enorm groot dat de geschriften hebben verklaard, dat zij onmogelijk door de menselijke geest kunnen worden begrepen of in woorden uitgebeeld.

Zij gaan elke verbeelding te boven.

Het denken kan het niet vatten.

En toch bevindt zich achter al deze werelden het goddelijke principe, dat het grofstoffelijke, het fijnestoffelijke en het causale te boven gaat.

Dit goddelijke principe is de uiteindelijke oorzaak van alles (het mahakarana).

God staat boven het grofstoffelijke, het fijnestoffelijke en het causale en toch regeert Hij als de Heer over al deze werelden.

Hij is de meester van de tijd, van het verleden, het heden en de toekomst.

Menselijke wezens hebben beperkte capaciteiten gekregen en je zult ontdekken dat jij dit goddelijke principe niet kunt begrijpen.

Het gemakkelijkste pad dat je kunt volgen is daarom bhakti yoga, het pad van de devotie.

Toen Krishna deze yoga aan Arjuna onderwees, deed hij het in drie stappen.

De tweede stap is: alleen ter wille van Mij! (Matparamo)

Tot nu toe heb je alleen nog maar aan jezelf gedacht.

Maar wie ben je?

Krishna zei: 'Ik ben het Die in jou Mijn Licht laat schijnen.'

Dit woord 'IK' behoort niet bij het lichaam.

Het komt voort uit het hogere Zelf, uit het Atma.

Dit 'IK' moet niet met het lichaam of met het denken of met een ander aspect van het individu, want het gaat al deze beperkingen te boven.

Het heeft alleen betrekking op het onbegrensde Atma.

Als je beperkte zelf zich met dit 'IK' heeft verbonden, is het slechts een weerspiegeling van het ene Atma.

Wat je ook hebt gedaan, het was alleen om aan het verlangen van het Atma te voldoen.

Omdat je deze heilige waarheid niet hebt beseft, ben je in de greep geraakt van de zinsbegoocheling en je hebt je erdoor laten meeslepen.

Krishna zei tegen Arjuna: 'Wat je ook doet, doe het ter wille van Mij, voor Mijn genoegen.

Doe alles ten behoeve van Mij.

Handel als Mijn werktuig.

Besef dat alles wat je doet alleen ter wille van Mij is.'

Dit 'Mij' of 'IK' heeft betrekking op het Atma.

De derde stap is: wees slechts aan Mij toegewijd! (Matbhaktaha)

Je moet het innerlijke geheim van deze richtlijn begrijpen.

Devotie is de uitdrukking van liefde.

Het gevoel dat liefde wordt genoemd, komt voort uit het Atma.

Liefde is synoniem met Atma.

Liefde heeft helemaal niets te maken met aardse gevoelens en wereldse zaken.

Zij kent geen scheiding tussen 'van jou' en 'van mij'.

Liefde, slechts een ander woord voor devotie, is de ware naam van het Atma.

Dit principe van liefde, dat voortkomt uit de kern van het hart, moet elke handeling, elk woord en elke gedachte doordrenken.

Dat zal gebeuren als je eraan denkt dat alles wat je doet, zegt of denkt, slechts gebeurt voor de genoegdoening van God.

In de waaktoestand kun je denken dat je alles doet ter wille van je lichaam en je geest.

Maar in de toestand van diepe slaap ben je je van je lichaam en je geest niet bewust.

Ter wille van wie geniet je de rust en de vrede van de slaap?

Het is ter wille van het Atma.

Slapen, eten, al de verschillende handelingen in het dagelijkse leven, worden alleen verricht uit liefde voor het 'IK'.

Jullie denken dat het voor jezelf is, maar dat 'IK' kom in werkelijkheid voort uit het Atma en is daaraan volkomen gelijk.