LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: DE HEILIGE .... EN DE PSYCHIATER 

  SAI BABA IS DE CHRISTUS  

De in mij ogen meest onthullende gebeurtenis van allemaal wat betreft Baba's relatie tot Christus vond plaats op Eerste Kerstdag 1972.

Hij vertelde een groep mensen: Christus zei: 'hij die Mij heeft gezonden zal wederkeren'.

Tot mijn stomme verbazing zei hij dat hijzelf degene is op wie Christus toentertijd zinspeelde.

En het verhaal gaat dat er een ster aan de hemel was die viel met een nieuw licht, en dit leidde een paar Tibetanen en anderen naar de plek waar de Heiland geboren werd.

Dit verhaal wordt door de mensheid gelezen en op goed geloof aangenomen, hoewel sterren nooit zo plotseling vallen of zelfs maar omlaag glijden.

Wat het verhaal aanduidt is het volgende: er was een enorm grote aura vol werd geboren deed oplichten.

Dit betekent dat Hij die voorbestemd was om de duisternis van het kwaad en de onwetendheid te overwinnen ter wereld was gekomen, dat Hij het licht der liefde in de harten der mensen en in de raden der mensheid zou verspreiden.

Verschijningen van luister of van andere tekenen die een nieuw tijdperk voorafschaduwen zijn normaal wanneer Godincarnaties op aarde komen.

De aura van licht was een teken dat de duisternis vernietigd zou worden.

Een meester arriveert in antwoord op 's mensens gebed: leid ons van duisternis naar het licht.

Er is een punt dat ik vandaag onder jullie speciale aandacht wil brengen.

Op het tijdstip dat Jezus op het punt stond om in het opperste beginsel van goddelijkheid op te gaan, deelde hij zijn volgelingen iets mee, wat op alle mogelijke manieren door commentaren en diegenen die behagen scheppen in het stapelen van geschrift op geschrift en betekenis is ge´nterpreteerd, totdat het allemaal een grote warboel werd.

Met de verklaring zelve is zo geknoeid en zo gedraaid dat zij een compleet raadsel is geworden.

De verklaring is eenvoudig:

'Hij die mij onder u heeft gezonden, zal wederkeren', en hij wees naar een lam.

Het lam is niet meer dan een symbool, een teken.

Het staat voor het geluid: 'Ba-Ba'; de uitspraak gold de komst van Baba.

'Zijn naam zal Waarheid heten' - verklaarde Christus, 'Sathya' betekent waarheid.

'Hij draagt een rood gewaad, een bloedrood gewaad' (Hier wees Baba op het gewaad dat hij droeg).

'Hij zal klein van gestalte zijn, met een kroon (van haar)'.

Het lam is het teken en symbool van liefde.

Christus verklaarde niet dat hij terug zou komen; hij zei:

'Hij die mij gezonden heeft zal wederkomen'.

Die 'Ba-Ba' is deze Baba.