LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  SAT-ASAT OF WAARHEID-ONWAARHEID  

Je voelt velerlei verdriet omdat je het feit vergeet dat de hele wereld de belichaam is van God.

Het is niet de wereld zoals jij je die voorstelt.

Je ziet de wereld alleen maar als uiterlijke vorm en je kijkt er niet naar met ogen die door langdurig diepgaand onderzoek zijn getraind.

Als je naar de wereld zou kijken met zulke onderzoekende ogen, dan zou je inzien dat het slechts een stroom van voortdurende verandering is.

Deze voortdurende, ononderbroken stroom van verandering is het fundamentele kenmerk van deze wereld van verschijnselen.

Het water van een rivier stroomt voortdurend.

Het woord 'nadi' (rivier) betekent eigenlijk een voortdurende stroom.

Het betekent ook een stroom van veranderde waarheid, een waarheid die beperkt is en niet geheel waar.

Het is de combinatie van zuiver waarheid, die altijd onveranderlijk is, en van onwaarheid, die betrekking heeft op de dingen die veranderen.

In een rivier is het water voortdurend in beweging en dat levert de aanblik op van een schijnbaar gestage stroom, die onophoudelijk doorgaat.

Maar op een bepaald moment en op een bepaalde plaats langs de rivier zullen de watermoleculen die voorbijsnellen, andere zijn geworden.

Hoewel het voortvloeien ononderbroken lijkt, verandert de samenstelling van het water eigenlijk voortdurend.

Op soortgelijke manier worden wezens geboren en sterven ze, en hoewel ze komen en gaan, bestaat er continu´teit in het leven op aarde.

Het leven zelf is waar, maar de levende wezens die het leven vormen, veranderen voortdurend en vertegenwoordigen aldus de onwaarheid.

Daarom heeft men de wereld voortdurend en vertegenwoordigen aldus de onwaarheid.

Daarom heeft men de wereld vergeleken met een rivier waarin de waarheid in verbintenis is gekomen met onwaarheid of verandering.

De vedanta heeft deze toestand beschreven als sat-asat of waarheid-onwaarheid; dat is een mengsel of combinatie waarin zowel waarheid als onwaarheid naast elkaar bestaan.

Wat men gewoonlijk sadhana noemt heeft betrekking op het proces waarbij we waarheid scheiden van onwaarheid en de waarheid behouden.

Tegen deze achtergrond kunnen we maya, de illusie dat er een wereld is die gescheiden van jezelf en God bestaat, wat nader gaan bekijken.

Onwetendheid, de natuur, de wereld, tamas, illusie., 'mind', ze zijn allemaal synoniem.

Ze zijn allemaal maya.

Maya staat in direct verband met de drie guna's, dat zijn de drie eigenschappen passiviteit (tamas), activiteit (rajas) en harmonie (sattva), waarin alle levenservaringen kunnen worden ingedeeld.

Denken dat er dingen bestaan die niet echt bestaan en vervolgens in hun ban raken, is maya.

Heel wat mensen zeggen 'Brahma sathyam jagath mitya', wat betekent: 'God is echt, maar de wereld is onecht', maar wij moeten dit goed begrijpen.

Ons onjuiste waarnemen en de manier waarop wij de wereld ervaren is onwaar, maar de wereld zelf is echt.

Brahman is de enige, onveranderlijke grondslag van deze onechte wereld; de wereld is in werkelijkheid alleen maar Brahman.

In de Bhagavad Gita zei Krishna: 'Arjuna, je onderwerpt je aan het element tijd; je raakt meegesleurd door de stroom van de tijd en je gaat ver, zeer ver weg van Mij.

Geef jezelf over aan Mij en al je smart zal spoedig worden weggenomen.'

 Wanneer je met God verbonden bent, wanneer je dicht bij Hem bent, kan de illusie je geen schade berokkenen.