LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: OVER DE BHAGAVAD GITA 

  VIER TYPEN VAN TOEGEWIJDEN  

Er zijn vier typen van toegewijden: de arthi, de artharti, de jignasu en de jnani.

- De arthi is iemand die tot God bidt wanneer hij in moeilijkheden zit en beproevingen en tegenspoed ondergaat.

Slechts in zulke tijden denkt hij aan God en bidt tot Hem.

- Het tweede type van toegewijde is de artaharti.

Dat is iemand die de Heer smeekt om rijkdom, status en macht.

Hij wil nakomelingen hebben en een lang leven en verlangt naar huizen, bezit, vee, goud, juwelen en dergelijke.

De meeste mensen hunkeren naar zulke wereldse gaven en beseffen niet dat hun ware rijkdom bestaat uit wijsheid, dat hun ware bezit goed gedrag is en hun kostbaarste juweel een goed karakter.

Zij verlangen naar grove wereldse dingen, maar begrijpen niet wat de subtiele betekenis, de diepere inhoud is van al deze uiterlijke symbolen van wereldse rijkdom.

- Het derde type van toegewijde is de jignasu.

Hij houdt zich steeds bezig met onderzoek naar de grondbeginselen van de spiritualiteit.

'Waar is God? Wie is God? Hoe kan ik God bereiken?

Wat is mijn relatie tot God? Wie ben ik?'

Wanneer je het jignasu-stadium bereikt, ga je je met vragen bezighouden om geestelijke kennis te verwerven.

Op de eerste plaats moet je erachter komen wie je bent.

Hoe is deze wereld ontstaan? Wat is mijn doel?

Als jignasu denk je over deze drie belangrijke vragen na en je probeert enig begrip te krijgen door contact met grote mensen, door hen te dienen en door de heilige geschriften te bestuderen.

De eerste stap van het luisteren, die de indirecte kennis verschaft, moet worden gevolgd door begrijpen, dat is de directe kennis.

Wanneer je ten slotte de leringen volledig in je hebt opgenomen, verlaat je het jignasu-stadium.

- Dan kom je in het stadium van de jnani, de kenner van de waarheid.

Jnana betekent kennis.

Wordt daarmee wereldse kennis bedoeld? Nee!

Jnana houdt zich niet bezig met kennis van de wereld, Jnana is ware geestelijke kennis, de boven alles uitstijgende kennis.

Jnana is wijsheid.

Jnana betekent het ervaren van eenheid, het ervaren van de Ene zonder gelijke.

Als je niet verder komt dan de uiterlijke dingen, zal dat je oneindig veel verdriet baren.

Als je je ervaringen slechts op wereldse kennis baseert, zul je alle positieve en negatieve reacties moeten ondergaan die daarvan het gevolg zijn.

Veronderstel bijvoorbeeld dat je een heel harde klap op een tafel geeft en daarbij voel je iets van trots.

Dan kun je erover opscheppen dat je het ding een flinke mep gegeven hebt en dat je hem met die slag zeker pijn hebt gedaan.

Maar direct daarna ontdek je tot je misnoegen dat het ding je met dezelfde intensiteit teruggeslagen heeft en je beseft ten slotte dat hij je evenveel pijn heeft gedaan.

Bij wereldse kennis zal deze weerklank er altijd zij.

Alles wat je zegt klinkt je opnieuw in de oren, wat je ook denkt wordt naar je teruggekaatst.

Maar op het geestelijke gebied is er geen reactie, geen terugkaatsing, geen weerklinken.

Daar is slechts de boven alles uitstijgende kennis, die de ware kennis is.

Daar zul je geen dingen vinden die reageren.

Niets kan terugkaatsen of terugklinken, omdat er geen 'ander' is.

Daar is alles een.

Telkens wanneer er een 'tweede wezen' is, zal het verlangen opkomen om het of te bezitten of te ontvluchten.

Met andere woorden, er zal een gevoel opkomen van verlangen of van angst.

Maar wanneer je opgaat in de ware kennis, zul je niets anders en niemand anders ervaren; Er zal geen 'tweede' zijn.

Dan kan er ook geen verlangen of angst opkomen.

Die toestand kan het best worden omschreven als wijsheid, de hoogste kennis.

In die verheven staat zie je niets en hoor je niets.

Je zult slechts zijn opgegaan in de hoogste gelukzaligheid.

Dat is de eeuwige vreugde van sat-chit-ananda.