LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      SAI BABA: DE HEILIGE .... EN DE PSYCHIATER 

  VOORBIJ DE MOLECULEN EN ATOMEN ZIT GOD  

Dr. Y.J. Roa was getuige van de klaarblijkelijke omvorming van een massief stuk steen in iets volkomen anders - met de daarmee verbonden spirituele les op de koop toe.

Op een dag, in Puttaparthi, pakte Baba een ruw stuk gebroken graniet op en terwijl hij het aan dr. Rao overhandigde, vroeg hij hem waaruit het bestond.

De geoloog noemde een paar van de mineralen die erin zaten.

Baba: Die bedoel ik niet, iets dieper.

Dr. Rao: 'wel, eh, moleculen, atomen, elektronen, protonen.. '

Baba: Nee, nee - nog dieper!

Dr Roa: 'ik weet het niet, Swami.'

Baba nam het stuk graniet uit de handen van de geoloog en terwijl hij het tussen zijn vingers geklemd hield, blies hij erop.

Dr. Rao zegt dat, hoewel hij het de hele tijd kon zien, niettemin zijn onregelmatige vorm, toen Baba het teruggaf, veranderd was in een beeldje van Lord Krishna, spelend op de fluit.

De verraste geoloog stelde ook een verschil in kleur en een lichte verandering in de samenstelling van het gesteente vast.

Baba: Zie je?

Voorbij jouw moleculen en atomen zit God in die steen.

En God is zoetheid en vreugde.

Breek de voet ervan af en proef het.

Dr. Rao zegt dat hij geen enkel probleem met het afbreken van de 'granieten' voet van het beeldje.

Toen hij het in zijn mond stopte, ontdekte hij, naar eigen zeggen, dat het suikergoed was.

DR. Rao zegt dat hij uit dit voorval iets heeft geleerd dat de woorden en de moderne wetenschap ver te boven gaat; ja zelfs iets dat de grenzen van het rationele verstand van de huidige mens overstijgt: 'de wetenschap heeft enkel het eerste woord; maar het laatste woord is slechts de grote, spirituele geleerden als Sai Baba bekend.'