LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

       SPINOZA: INLEIDING IN DE WIJSBEGEERTE 

  DRIE SOORTEN KENNIS  

Er zijn drie soorten van kennis:

1. de 'waan', die ontstaat door de zintuiglijke indrukken zonder meer.

2. de rationele kennis, die op de algemene eigenschappen der dingen berust.

3. de 'intu´tieve wetenschap, die van de volkomen heldere voorstelling van het werkelijke wezen van enige van Gods kenmerken uitgaat, om tot volledige kennis van het wezen der dingen te komen'

Deze intu´tieve Rede leer ons de dingen niet als toevallig, maar als noodzakelijk beschouwen, d.w.z. niet in verband met hun tijdelijk bestaan, maar naar hun eeuwige geaardheid.

Hoe verder de mens in deze kennis voortschrijdt, des te meer wordt hij van zichzelf en van God bewust.

Hieruit ontstaat noodwendig de geestelijke liefde tot God.

'Deze soort van kennis is eeuwig en daarom is de geestelijke liefde tot God, die daaruit ontstaat, eeuwig.'