LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      THOMAS EVANGELIE 

 BINNEN EN BUITEN  (3)       LEES VERDER

Jezus sprak: "Als uw leiders zeggen: ziet, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogelen des velds u voorgaan. Als zij zeggen: het is in de zee, dan zullen de vissen u voorgaan. Maar het Koninkrijk is binnen in u en buiten u.Als gij uzelf zult kennen, dan zult gij gekend worden, en gij zult beseffen dat gij zonen van de levende Vader zijt. Als gij uzelf echter niet zult kennen, dan zijt gij in armoede, en gij zijt zelf die armoede."

Geloof de woorden van jullie leiders niet.

Zij zeggen dat de hemel de beloning en de hel de straf na de dood is.

De ware hel is de wereld van de doden, de onbewusten, de slapenden hier op aarde.

De hemel is de toestand van de ontwaakten.

Als je jezelf kent voel je je een met de hele schepping en met alle mensen. Als "Jezus" praat over het Koninkrijk en de Vader, probeert hij het onuitsprekelijke in een metafoor te vangen.

Waarover je niet kunt praten, daarover moet je zwijgen.

Het heeft geen zin om over het onuitsprekelijke einddoel te praten, het is voldoende om de weg te wijzen.

Als je jezelf niet kent leid je maar een armetierig leven.

Misschien rijk voor de wereld, maar arm voor jezelf. LEES VERDER