LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      THOMAS EVANGELIE 

  DE VROUWEN  (114)   

Simon Petrus zei tot hem:" Laat Maria van ons weggaan, want de vrouwen zijn het Leven niet waardig." Jezus sprak:" Ziet, ik zal haar leiden en haar tot man maken, opdat zij ook een levende geest worde, gelijk u mannen. Want iedere vrouw die zichzelf mannelijk zal maken zal het Koninkrijk der Hemelen ingaan."

Mannen en vrouwen zijn mensen, maar hebben zich een verschillende rol aangemeten, met een verschillende manier van denken, kleding, haardracht en versiering, afhankelijk van de cultuur waarin zij leven.

De mannelijke man en de vrouwelijke vrouw zijn karikaturen van de mens.

Ze onderscheiden zich niet alleen van binnen maar door hun cultuurbepaalde opdoffing ook van buiten van elkaar.

Vrouwen kunnen evenzeer weer mensen worden als mannen dat kunnen.