LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      THOMAS EVANGELIE 

  HET UIT-SPREKEN  (43)       LEES VERDER

Zijn leerlingen zeiden tot hem:" Wie zijt gij dat gij deze dingen tot ons zegt?" Jezus sprak:" Begrijpt gij niet wie ik ben door datgene wat ik tot u zeg? Maar gij zijt als de joden geworden, want zij houden van de boom en haten zijn vrucht of houden van de vrucht en haten de boom".

De woorden van de verlichte mens klinken zo arrogant.

Het lijkt alsof hij het beter weet dan alle geleerden en groten van de wereld.

Maar hij weet niet meer, maar zegt dat hij niets weet en dat alle kennis maar menselijke constructies zijn, die slechts afbreuk doen aan het leven.

Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.

Wie kennis vermindert, vermindert smart.

Geen kennis, geen smart.

De mensen houden wel van hun wijsheidsgeschriften, maar vinden de consequenties daarvan te absurd om ernaar te leven. LEES VERDER