LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      THOMAS EVANGELIE  

  NIET VASTEN  (14)       LEES VERDER

Jezus sprak tot hen:" Als gij vast, zult gij uzelf aanleiding geven tot zonde. En als gij bidt, zult gij veroordeeld worden. En als gij aalmoezen geeft, zult gij uw ziel kwaad doen. En als gij naar een of ander land gaat en in die streken rondtrekt, als men u ontvangt, eet wat men u zal voorzetten en geneest de zieken onder hen. Want wat in uw mond binnengaat, zal u niet verontreinigen. Wat echter uit de mond uitkomt, dat zal u verontreinigen."

Vasten is tegen de natuur, bidden vereist een persoonlijke god en aalmoezen geven kan alleen bij ongelijkheid tussen mensen.

Als je terugkeert onder de mensen, speel dan hun spel weer mee en maak je niet druk om wat je zult eten.

Wat je wel en niet mag eten en wat wel en niet ongezond is, zijn maar door mensen bedachte voorschriften.

Als je een heel mens bent kun je alles eten.

Ziek wordt je niet door verkeerd eten, maar door wat uit de mond uitgaat.

Want wat uit de mond komt, komt uit de gedachten: oneerlijkheid, haat, ergernis, hebzucht, ego´sme, jaloezie, begeerten, kwaadaardigheid, onrechtvaardigheid, list en bedrog.

Dat maakt de mens ziek.

Als niets wat de mond ingaat ziek maakt, maakt ook niets wat de mond ingaat beter.

Medicijnen, vitamines en gezond eten is voor de slapenden.

Het houdt ze in leven, maar laat ze niet leven.

Genees de zieken door hen de weg naar heelheid en eenvoud te wijzen.

Ziekten zijn immers slechts symptomen van de gespletenheid van de mens en horen hem de weg naar zichzelf te wijzen.

Levenden worden niet ziek, want er zijn geen waarschuwingen meer nodig, die hen er op moeten wijzen dat ze van het rechte pad zijn afgedwaald.

Want genees niet het lichaam, dat is tevergeefs, maar genees de ziel, dan volgt het lichaam vanzelf.

Immers een gezonde geest woont in een gezond lichaam. LEES VERDER