LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      THOMAS EVANGELIE 

  VOOR UW GELAAT  (5)       LEES VERDER

Jezus sprak: "Herken wat voor uw aangezicht is, en wat verborgen is voor u zal u duidelijk worden. Want niets is verborgen wat niet geopenbaard zal worden."

Alles zul je begrijpen als je jezelf kent.

Als je je binnenwereld begrijpt, begrijp je de buitenwereld.

Mensen zeggen dat ze zichzelf kennen met al hun fouten en tekortkomingen.

Als je je fouten kent, waarom doe je ze dan nog en waarom accepteer je je tekortkomingen? 

Pas je je aan de maatschappij, dan doe je jezelf tekort en zondig je tegen jezelf.

Luister je naar jezelf, dan pas je niet in de maatschappij.

Wat goed is voor de natuur is, is slecht voor de cultuur en wat goed is voor de cultuur , is slecht voor de natuur. LEES VERDER