LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: EEN DRUPPEL ZEN IN IEDERS BEKER 

  CHRISTUS-BEWUSTZIJN  

Er is iets in de kern van het christendom in zijn traditionele vorm dat van het christelijke geloof een potentieel vervreemdende ervaring maakt, niet alleen in deze eeuw, maar in ieder tijdperk.

In de meeste versies van het christendom - niet alleen in deze eeuw, maar in ieder tijdperk.

In de meeste versies van het christendom - niet alleen die van de primitieve evangelisten - wordt Jezus voorgesteld als een godsdienstige zonderling.

Dit is een opvallend gelijkblijvend thema bij alle vormen van christendom, van de meest conservatieve tot de meest radicale.

In de geschiedenis van de theologie werd de persoon van Jezus dusdanig vereerd dat dit tot een onmogelijk dilemma leidde.

Het theologisch proces waarbij Jezus vanaf de vroegste tijden op een voetstuk werd gezet, heeft Zijn staat van bewustzijn onbereikbaar gemaakt voor gewone stervelingen.

Christenen worden aangespoord een man te volgen die een onoverbrugbare voorsprong heeft.

De gedachte alleen al dat men hetzelfde bewustzijn als Jezus zou kunnen hebben is als leerstelling taboe, er is maar één ware zoon en de wereld is een weeshuis.

Het is moeilijk in te zien hoe dit ooit als blijde boodschap zou kunnen worden ervaren.

Daar waar mensen beweerden dat zij de geest van Christus bezaten bij mystieke ervaringen ontmoetten zij argwaan en vervolging.

Na deze constatering, die de teruggang van het Westerse geïnstitutionaliseerde christendom aangeeft, kunnen we stellen dat zich in de afgelopen dertig jaar een radicale verschuiving heeft voorgedaan in het religieuze patroon.

Sommige spreken van het ontstaan van een nieuwe mystiek, anderen noemen het de dageraad van een nieuw religieus bewustzijn.