LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: VRIJHEID EN MEDITATIE 

  DE DENKER IS EEN DENKBEELDIGE ENTITEIT  

Wij kunnen aan het denken geen einde maken, doch de gedachte eindigt, wanneer de denker ophoudt te bestaan en de denker houd slechts dan op te bestaan, wanneer het gehele proces wordt begrepen.

Vrees ontstaat, wanneer er een scheiding is tussen de denker en zijn gedachte; slechts dan wanneer er geen denker is, bestaat er geen conflict in gedachte.

Wat vanzelfsprekend is heeft geen poging tot begrijpen nodig.

De denker wordt door de gedachte voortgebracht; dan doet de denker zijn best vorm te geven aan zijn gedachten, deze te beheersen of ze stop te zetten.

De denker is een denkbeeldige entiteit, een begoocheling van de geest. Wanneer de gedachte als feit verwerkelijkt is, dan is het niet nodig over dit feit te denken.

Indien er eenvoudig, keuzeloos gewaarzijn is, dan begint dat wat in het feit opgesloten ligt, zichzelf te openbaren.

Daarom komt er dan een eind aan gedachte als feit.

Dan zult ge zien dat de problemen, welke aan uw hart en verstand knagen, de problemen van onze sociale structuur, opgelost kunnen worden.

Wanneer de geest zijn gehele proces begrijpt en dus tot een einde komt, d.w.z. wanneer het denken ophoudt, dan is er schepping en het is die schepping, welke ons gelukkig maakt.

Het is een zegen om in zulk een scheppingstoestand te zijn, omdat het zelfvergetelheid is, waarin geen reactie als van het 'zelf' kan bestaan.