LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      DE LEVENSWEG VAN KRISHNAMURTI 

  DE WAARHEID GEEFT GEEN HOOP, ZE GEEFT INZICHT  

Ik zou u willen vragen, door mijn raam te komen kijken; dat zal u tonen wat mijn hemel is, dat zal u mijn tuin en mijn verblijfplaats tonen.

Dan zult u gaan inzien, dat waar het op aankomt niet is wat u doet, wat u leest, wat wie dan ook zegt dat u bent of dat u niet bent, maar dat u door het intense verlangen bezield zou moeten zijn in die woning binnen te gaan waar de Waarheid woont.

Ik zou willen, dat u dat kwam zien en voelen... en zeg nu niet tegen me: 'ja, maar u bent anders dan wij, u staat op de bergtop, u bent een mysticus.'

Wat u mij biedt zijn louter frasen en met die woorden omhult u mijn waarheid.

Niet dat ik wil dat u zult breken met al wat u gelooft.

Niet dat ik wil dat u uw eigen temperament verloochent.

Ik wil u geen dingen laten doen waarvan uzelf niet voelt dat ze juist zijn.

Maar is een uwer gelukkig?

Heeft iemand onder u van de eeuwigheid geproefd...?

Ik ben er voor alle mensen, voor alle mensen die werkelijk liefhebben, voor allen die lijden.

En als u al bereid bent te gaan, dan moet u met mij meegaan.

Als u tot begrip wilt komen, dan moet u de dingen door mijn geest gadeslaan.

Als u voelen wilt, voel dan via mijn hart.

En ik zou willen dat u liefde voelde, omdat ik werkelijk liefheb.

Omdat ikzelf werkelijk voel, wil ik dat ook u zo voelt.

Omdat alles mijzelf dierbaar is, wil ik dat ook u alles dierbaar is.

Uw levenshouding zou beschermend moeten zijn, omdat ik de drang heb te beschermen.

Dat is tevens het enige leven dat waard is geleefd te worden, en het enige geluk dat de moeite waard is te bezitten.

Ik zeg u nogmaals dat ik geen discipelen heb.

Ieder van u is een discipel van de Waarheid indien u begrip heeft van de Waarheid in plaats van iemands volgeling te zijn.

De Waarheid geeft geen hoop, ze geeft inzicht.

De verering van een persoonlijkheid getuigt niet van inzicht.

Ik ben nog steeds van mening, dat ceremonieel onnodig is voor geestelijke groei.

Als u de Waarheid wilt zoeken moet u eropuit gaan, ver van de begrenzingen van de menselijke geest en het menselijke hart en haar daar ontdekken - en die Waarheid ligt in uzelf.

Is het niet veel eenvoudiger het leven zelf tot doel te kiezen dan er middelaars en goeroes op na te houden, die de Waarheid onvermijdelijk op een lager niveau toegankelijker moeten maken en haar daardoor verraden... ?

Ik zeg u dat de bevrijding in ieder stadium van de evolutie door de mens te bereiken is, mits hij inzicht heeft, en dat de verering voor stadia, zoals u die heeft, niet van wezenlijk belang is.

En citeer mij niet achteraf als autoriteit.

Ik weiger u tot kapstok te dienen.

Ik laat me niet in een kooi vangen om daar door u aanbeden te worden.

Als u de frisse berglucht in een kamertje vangt en daar vasthoudt, verschaalt die als stilstaand water.

Dat er geen God bestond heb ik nooit gezegd.

Ik gezegd dat God alleen bestaat als en naarmate die zich in u manifesteert... maar ik zal het woord God niet in de mond nemen... ik noem dit liever het Leven.

Uiteraard bestaat er goed noch kwaad.

Het goede is dat waar u niet bang voor bent, kwaad is dat waar u bang voor bent.

Wanneer u de angst dus uitroeit kent u geestelijke vervulling.

Als u verliefd bent op het leven en wanneer u die liefde boven alle dingen plaatst en uw oordeel baseert op die liefde en niet op de angst die u voelt, dan zal die geestelijke stilstand die moraal genoemd wordt, ophouden te bestaan.

Vraag u niet af, vrienden, wie ik ben; dat zult u nooit te weten komen.

Meent u werkelijk dat het voor de Waarheid ook maar iets op aankomt wie u denkt dat ik ben?

Wat u interesseert is niet de Waarheid, maar het voertuig dat die Waarheid omvat.

Drink het water als het zuiver is: ik zeg u dat schone water te bieden heb; ik heb de balsem die de wond zal reinigen en die machtige genezing zal brengen; maar u vraagt mij: wie ben je?

Ik ben alle dingen, want ik ben het Leven.

In alles, in alle mensen is de totaliteit, de volledigheid van het leven aanwezig.

Met volledigheid bedoel ik dat men bevrijd is van bewustzijn, vrij van het individuele.

Die volledigheid die in alle dingen aanwezig is, is niet onderhevig aan vooruitgang: ze is absoluut.

Iedere inspanning dat te verwerven is zinloos, maar als je je kunt realiseren dat Waarheid, dat geluk in alle dingen aanwezig is en dat de realisatie van die Waarheid uitsluitend berust op het uitbannen van het zinloze, dan is daar een inzicht dat buiten alle tijd staat.

Iets negatiefs is dat niet.

De meeste mensen zijn bang niets te zullen zijn.

Zich inspannen, dat noemen ze positief en die inspanning noemen ze daarom deugd.

Maar als er sprake is van inspanning, is dat geen deugd.

Deugd vereist niet de minste inspanning.

Wanneer je bent als niets, ben je al wat bestaat - en dat niet door vergroting, door verheffing of verheerlijking, niet door het accentueren van het 'ik' en van de persoonlijkheid, maar door onafgebroken dat bewustzijn op te lossen dat de schepper is van macht, van begeerte, naijver, bezitterige zorgzaamheid, ijdelheid, angst en hartstocht.

Door onophoudelijke bundeling van je aandacht word je je ten volle bewust en daarmee bevrijd je geest en hart en beleef je een harmonie, die ongespleten volledigheid is.

Vraag: U zegt dat de mens de maatstaf is voor de wereld en dat wanneer de mens een ommekeer in zijn eigen aard teweegbrengt er vrede zal zijn in de wereld.

Heeft u eigen innerlijke ommekeer hier het bewijs voor geleverd?

Krishnamurti: U en de wereld zijn geen twee verschillende grootheden.

U bent de wereld, niet als ideaalstelling, maar feitelijk... en omdat de wereld is wat u bent, brengt u door de ommekeer in uzelf ook een ommekeer in de samenleving teweeg.

De vraagsteller suggereert, omdat er geen einde aan de uitbuiting gekomen is, dat wat ik zeg zinloos gebleken is.

Is dat zo?

Ik trek de wereld rond om op de Waarheid te wijzen zonder dat ik daarbij propaganda bedrijf.

Propaganda is leugenachtig.

Een idee ken je propageren, niet de Waarheid.

Ik trek de wereld rond om op de Waarheid te wijzen; aan u om die te erkennen of niet te erkennen.

Een mens alleen kan de wereld niet veranderen, maar jullie en ik samen kunnen de wereld wel veranderen.

Jullie en ik samen moeten erachter zien te komen wat Waarheid is; want Waarheid maakt dat smartelijkheden en ellende van de wereld zich oplossen.

Vraag: Waarom verspilt u uw tijd met prediking in plaats de wereld praktische hulp te bieden?

Krishnamurti: U doelt op het teweegbrengen van een verandering in de wereld, evenwichtiger economische verhoudingen, betere verdeling van rijkdommen, juistere menselijke verhoudingen - of om het in krasse termen uit te drukken: u een betere baan te vinden.

U zou willen dat zich een verandering in de wereld voltrok; ieder intelligent mens wilt dat; en u wenst een methode om die verandering tot stand te brengen, en daarom vraagt u mij waarom ik mijn tijd verknoei met prediking in plaats van iets praktisch te ondernemen.

Dat wat ik in feite aan het doen ben, is dat tijd verknoeien?

Het zou natuurlijk tijdverspilling zijn als ik een stel nieuwe denkbeelden lanceerde om de oude ideologie, het oude patroon te vervangen.

Is het daarom niet van belang - in plaats van een zogenaamd praktische manier van leven, van handelen, van het vinden van een betere baan of het tot stand brengen van een betere wereld te lanceren - dat we er achter zien te komen wat de hinderpalen zijn die een werkelijke ommekeer verhinderen?

En daarmee bedoel ik niet een revolutie van links of van rechts, maar een wezenlijke, radicale ommekeer die niet van denkbeelden uitgaat.

Immers we hebben samen al besproken dat idealen, overtuigingen, ideologieŽn en dogma;s handeling in de weg staan.