LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: VRIJHEID EN MEDITATIE 

  DE ZIN VAN HET LEVEN  

Vraag: Wij leven, maar weten niet waarom.

Voor zeer velen onder ons schijnt het leven geen doel te hebben.

Kunt gij ons de bedoeling en het doel van ons leven meedelen?

Krishnamurti: Waarom stelt ge eigenlijk deze vraag?

Waarom vraagt ge mij u te vertellen over de bedoeling en het doel van het leven?

Heeft het leven wel een bedoeling, een doel?

Is leven niet op zichzelf zijn eigen doel, heeft het niet zijn eigen bedoeling?

Waarom wensen wij nog meer?

Omdat we zo onvoldaan zijn met ons leven, omdat ons leven zo leeg, zo smakeloos, zo monotoon is, omdat we hetzelfde steeds weer doen, wensen we iets meer, iets hogers dan hetgeen we doen.

Daar ons leven van alledag zo leeg, zo saai, zo zinloos, zo vervelend, zo onverdraaglijk stupide is, zeggen wij dat het leven een vollere betekenis moet hebben en daarom stelt ge deze vraag.

Hij, die een vruchtbaar leven leidt, hij, die de dingen ziet, zoals ze zijn, en die tevreden is met hetgeen hij heeft, is stellig niet in verwarring; hij is in zichzelf helder en daarom vraagt hij niet, wat het doel van het leven is.

Voor hem is het leven zelf het begin en het eind.

Daar ons leven leeg is, is onze moeilijkheid, dat wij een levensdoel wensen om daarnaar te streven.

Een zodanig levensdoel kan slechts zuiver een verstandelijk denkbeeld zijn, zonder enige realiteit; wanneer dit levensdoel wordt nagejaagd door een stupide, suffe geest, door een leeg hart, zal het doel ook leeg zijn.

Daarom is ons doel: hoe we ons leven rijk zullen maken, niet met geld en dergelijke, maar innerlijk rijk, hetgeen niet iets geheimzinnigs is.

Wanneer ge zegt, dat het levensdoel is gelukkig te zijn, dat het levensdoel is God te vinden, dan is het verlangen om God te vinden stellig een vlucht uit het leven en is uw God louter iets, dat bekend is.

Gij kunt slechts uw weg vinden naar een voorwerp, dat ge kent; indien gij een trap zou bouwen naar dat, wat ge God noemt, dan is dat stellig God niet.

Werkelijkheid kan slechts begrepen worden door te leven, niet door ervan te vluchten.

Wanneer ge zoekt naar een levensdoel, dan vlucht ge voor het leven en begrijpt niet wat het betekent.

Het leven is de verhoudingen, het leven is handeling in de verhoudingen.

Wanneer ik de verhouding niet begrijp, of, wanneer de verhouding verward is, dan zoek ik naar een ruimere betekenis.

Waarom zijn onze levens zo leeg?

Waarom zijn wij zo eenzaam, zo teleurgesteld?

Omdat we nimmer in onszelf schouwden en onszelf hebben begrepen.

Wij hebben onszelf nimmer toegegeven, dat dit leven alles is, wat we kennen, en dat het daarom ten volle moet worden begrepen.

Wij geven er de voorkeur aan van onszelf weg te lopen en daarom zoeken we ons levensdoel buiten onze verhoudingen.

Als we begrip beginnen te krijgen van ons handelen, hetgeen onze verhouding is tot mensen, tot eigendom, tot geloven en denkbeelden, dan zullen we zien, dat de verhouding zelf zijn eigen beloning brengt.

Gij behoeft er niet naar te zoeken.

Dat zou hetzelfde zijn als naar liefde zoeken.

Kunt ge liefde vinden door ernaar te zoeken?

Liefde kan niet worden aangekweekt.

Gij zult die liefde slechts vinden in de verhoudingen, niet buiten die verhoudingen en het is juist omdat we geen liefde hebben, dat we een levensdoel zoeken.

Wanneer er liefde is, dan is er geen zoeken naar God, omdat liefde God is.

Juist omdat onze geest zo vol zit met technische termen en bijgelovige praatjes, is ons leven zo leeg en daarom zoeken wij een doel buiten onszelf.

Teneinde het doel des levens te kunnen vinden, moeten wij gaan door de deur van onszelf; wij vermijden bewust of onbewust de dingen, zoals ze in zichzelf zijn, tegemoet te treden en zo wensen we, dat God ons een deur opent naar gene zijde.

Deze vraag naar het levensdoel kan alleen gesteld worden door hen, die niet liefhebben.

Liefde kan slechts worden gevonden in ons handelen, dat verhouding is.