LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: EEN SPIEGEL VOOR MENSEN 

  GEEN ENKEL GELOOF KAN ONS NAAR DE WAARHEID VOEREN  

Het niet-imiteren.

Geen enkel geloof - al dan niet georganiseerd - kan ons naar de waarheid voeren.

Dit is voor mij hoogst belangrijk in het leven: ik wil niemand gehoorzamen - wie het ook zij - als ik niet het gevoel heb dat hij het bij het rechte eind heeft.

Ik wil mij niet verbergen achter de sluier die de waarheid verhult.

Ik wens geen geloof of overtuiging aan te hangen waar ik niet volkomen achter staan kan, en waaraan ik me niet met hart en ziel kan geven.

In plaats van alledaags en middelmatig te zijn, kun je naar deze stem luisteren, deze intuÔtie cultiveren en zo nieuwe perspectieven in het leven ontdekken in plaats van doelloos meegesleept te worden langs het pad van een ander.

Ieder moet leren zichzelf te bevrijden... Als je de moed hebt om de twijfel 'uit te nodigen', dan zul je niet langer een discipel zijn van de een of ander, zoals nu, maar een discipel van de waarheid... Niet door kerken op te richten zul je jezelf begrijpen en innerlijke rust vinden. Je wilt God kennen omdat je het zingen van je hart kwijt bent'.

Wat men steeds weer kan zien is dit: hoe meer verwarring er heerst bij een volk, des te gemakkelijker het voor een autoritaire figuur het lot van dat volk in handen te nemen.

Want als ergens het algemene heerst, komt dat omdat er verwarring heerst in elk mens afzonderlijk.

Alleen dan kan het slaafs aanvaarden van andermans ideeŽn plaats vinden.

Zo breidt de verwarring zich steeds verder uit, want de politieke leiders, de regeringen, de godsdiensten pakken de problemen bij het verkeerde eind aan.

Ze willen de problemen massaal oplossen, (z.g. standaardoplossingen), terwijl het in wezen de problemen zijn van ieder mens afzonderlijk en iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf, verantwoordelijk voor wat hij doet en daardoor verantwoordelijk voor wat de gemeenschap doet - en niet andersom.

Het is nu meer dan tijd dat ieder van ons inziet dat geen ander iets voor ons kan doen als het om die innerlijke ontdekking gaat, en dat we ophouden met het slaafs navolgen van gurus en andere leiders.

'Er is geen tussenpersoon, geen middelaar tussen ons en de werkelijkheid... Hij die weet weet niet. Klaarheid van inzicht kan je niet door een ander gegeven worden. In ons heerst verwarring; wij hebben die verwarring zelf tot stand gebracht en het ligt op onze eigen weg om deze op te ruimen'.

Krishnamurti roept niet op tot uiterlijke opstand - dat indruist tegen het ontdekken van het leven - noch tot ongehoorzaamheid, maar tot het rustig inzien dat alles op het persoonlijke vlak gedaan moet worden, dat alleen wijzelf daar helemaal verantwoordelijk voor zijn, dat liefde en waarheid in geen enkel boek, kerk of tempel gevonden kunnen worden.

Zij worden geboren uit zelfkennis wat wel stug doorwerken is, maar niet moeilijk is.