LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: VRIJHEID EN MEDITATIE 

  GEWAARZIJN ZONDER KEUZE  

Het is stellig van groot belang, gewaar te zijn zonder keuze, omdat keuze een conflict veroorzaakt.

De kiezer is in verwarring, daarom kiest hij; wanneer hij niet in verwarring is, is er geen sprake van keuze.

Alleen degene die verward is, kiest tussen wat hij wel en wat hij niet zal doen.

De mens, die helder en eenvoudig is, kiest niet; wat is, is.

Handeling, gebaseerd op een idee is klaarblijkelijk de handeling volgens keuze; zulk een handeling werkt niet bevrijdend; integendeel, zij werkt zelfs verdere tegenstand, verdere strijd, door dat beperkte denken.

Daarom is het zo belangrijk, gewaar te zijn, van ogenblik tot ogenblik, zonder de ervaring te verzamelen, welke gewaarzijn voortbrengt; omdat op het ogenblik zelf, dat ge verzamelt, gij alleen gewaar zijt van die verzameling, volgens die bepaalde methode, volgens die ervaring.

D.w.z. uw gewaarzijn wordt beperkt door uw verzameling en daarom is er geen kwestie van waarnemen meer, doch slechts van vertolken.

Waar vertolking is, daar is keuze en keuze veroorzaakt conflict; in conflict kan geen begrip bestaan.

Het leven is een kwestie van verhouding, welke niet statisch is, te begrijpen, moet er een plooibaar gewaarzijn wezen, een gewaarzijn, dat wakkerpassief is, niet agressief-actief.

Zoals ik reeds zei, dit passief gewaar zijn ontstaat niet door enigerlei vorm van discipline, door een bepaald soort oefening.

Het is zuiver gewaarzijn, van ogenblik tot ogenblik, van ons denken en gevoelen, niet alleen wanneer wij wakker zijn; wanneer we er dieper op ingaan zullen we zien, dat we beginnen te dromen, dat zich allerlei soorten symbolen beginnen voor te doen, welke wij als dromen interpreteren.

Wij openen dus de deur naar het verborgene, hetgeen dan het bekende wordt; maar om dat ongekende te vinden, moeten wij door die deur gaan; dat is ongetwijfeld onze moeilijkheid.

Werkelijkheid is niet iets dat gekend kan worden door de geest, omdat de geest het resultaat is van het bekende, van het verleden; daarom moet de geest zichzelf en zijn waarheid kennen; eerst dan is het mogelijk dat het ongekende zich openbaart.