LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: DE WERELD - DAT BEN JIJ  

  HANDELEN VOLGENS EEN PATROON  

Vraag: Wat is de basis van het leren, waarvan U zegt, dat het zo moeilijk is?

Je komt tot de ontdekking, dat je bezig bent met een bepaalde taak, die moeilijk is.

Wat blijft er als uitgangspunt voor een handeling over, als je afziet van de wil en van het geloof?

Hoe houd je dat dan vol?

Antwoord: Ik geloof, dat ik je begrijp.

De vraagsteller zegt: 'wat is leren?

Staat dat leren los van de handeling?' Bedoel je dat?

Vraag: Nee. De vraag is: waarom kiest men leven of dood!

Als je je eenmaal in deze taak begeeft, is het immers een kwestie van leven of dood.

Waar vindt men in zichzelf het reservoir van kracht om die taak te vervullen, die je in staat stelt het hoofd boven water te houden?

Antwoord: Ik begrijp het.

Waar vindt men de energie - ik zeg het nu een beetje anders - waar vindt men de energie om op de juiste manier te leven?

Is het dat?

Vraag: Je wilt niet iets; als je het met een onverdeelde persoonlijkheid doet, voltrekt het zich vanzelf.

Antwoord: Dat is juist.

Daar gaat het juist om.

Hoe leef je zonder de wil in te schakelen - dat bedoel je toch - hoe leef je zonder tegengestelden?

Hoe leven we geheel en al zonder conflict, terwijl we tezelfdertijd handelen?

Vraag: Ja, want je kunt ook kiezen te sterven.

Antwoord: Je kunt niet kiezen te sterven, je hebt te leven, maar...

Vraag: De vraag is maar hoe!

Antwoord: Wacht even! Men stelt hier de vraag: volgens welke methode of welk systeem kan ik leren zonder tegenstrijdigheid zodat ik leer actief te leven in een toestand van onafgebroken leren?

Is dat de vraag?

Voor alles: wat verstaan we onder leren?

Ik bied je daarover geen mening, ik kijk naar het feit.

Is leren een proces van kennis verzamelen?

Ik handel vanuit de kennis, dat wil zeggen: ik heb ervaringen en herinneringen opgedaan en van daaruit handel ik.

Of is leren een voortdurend doorgaand proces zonder verzamelen, zodat het leren handeling is? -

Rustig aan - we zullen hier nog wat verder op ingaan.

Het is niet zo, dat ik eerst iets leer en daarna handel in overeenstemming met wat ik heb geleerd, maar het leren zelf is handelen, het leren is niet van de handeling gescheiden.

Men kan iets leren over de angst, over wat men zal doen, of hoe men moet leven.

Maar zodra je een systeem hebt wat je voorschrijft hoe te leven, of een methode, die zegt: 'leef op deze manier', dan pas je je aan aan een methode, die door iemand anders is bedacht.

Daardoor leer je je zelf niet; je past je aan en handelt volgens een patroon.

Dat is helemaal geen handelen, dat is imiteren.

Als je dus gaat inzien, wat er met methoden en systemen samenhangt, dan hebben methoden en systemen afgedaan.

Dan leer je over wat je doet en juist dat leren is de levensactiviteit - begrijp je?

Heb ik dat duidelijk gemaakt?

Leven, leren en handelen zijn niet drie aparte dingen; ze zijn niet de scheiden.