LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: JEUGD EN BEWUSTWORDING 

  HET SCHEPPEN VAN KARMA  

U moet vrij worden, niet omdat ik het u vraag maar omdat u het zelf wilt.

Ikzelf heb er voor gestreden om vrij te zijn; vrij van mijn vrienden, mijn boeken, mijn herinneringen.

Ook u moet streven naar dezelfde vrijheid.

U dient constant in beweging te blijven.

Houdt voortdurend een spiegel voor u, en grijp in, indien u daarin iets ziet dat afbreuk doet aan het ideaal dat u zich gesteld heeft... U moet mij niet als een autoriteit beschouwen.

Wat zal er, indien u van mij afhankelijk bent, van u worden, als ik er niet ben? ...

Sommigen onder u denken dat ik een drank bereiden kan, die bevrijding schenkt, dat ik een formule kan geven, die verlossing brengt; dit is niet waar.

Ik zou hoogstens een deur kunnen zijn, maar u moet er zelf doorheen gaan om de vrijheid te vinden die erachter ligt.

De waarheid komt als een inbreker, op een moment waarop u haar het minst verwacht.

Ik zou willen dat ik een nieuwe taal kon scheppen, maar omdat ik dat niet kan, wil ik uw oude uitdrukkingswijzen en ideeŽn vernietigen.

Niemand kan u bevrijding schenken, u dient deze zelf innerlijk te veroveren.

Omdat ik de bevrijding gevonden heb, kan ik u de weg wijzen.

Hij die zichzelf bevrijd heeft, zal zich, net als ik, leraar kunnen noemen.

Het ligt in ieders vermogen in de vlam op te gaan, zelf de vlam te worden.

Ik zal u, indien u zich met heel uw hart tot mij wendt, de kracht geven dit doel te bereiken.

Bevrijding is niet voor enkelen, voor uitverkorenen weggelegd, maar voor iedereen die ophoudt met het scheppen van karma.

U bent het zelf die het rad van dood en wedergeboorte, wiens spaken gevormd worden door lijden en pijn, in beweging hebt gebracht en alleen u kunt ervoor zorgen dat het wiel tot stilstand komt.

Dan zult u vrij zijn.

De meeste mensen klampen zich aan hun ego, hun ik-gevoel vast.

Zo wordt karma geschapen.

Bevrijding is het leven en de opheffing van het leven.

Het is als een groot vuur en indien u daarin opgaat, wordt u de vlam; daarna een vonk die onverbrekelijk met de vlam verbonden is.