LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: VRIJHEID EN MEDITATIE 

  HET ZIJN 

Deugd is essentieel, want zij brengt vrijheid.

Slechts in deugd kunt gij ontdekken, kunt ge leven, niet door het aankweken van een deugd, hetgeen slechts tot eerbiedwaardigheid, doch niet tot begrip en vrijheid leidt.

Er is verschil tussen deugdzaam zijn en deugdzaam worden.

Deugdzaam zijn, ontstaat uit het begrijpen van dat wat is, terwijl deugdzaam worden uitstel betekend, het verbergen van dat wat is, achter dat wat ge zou willen zijn.

Bij deugdzaam worden, vermijdt ge te handelen volgens dat, wat is.

Dit proces: het vermijden van dat wat is, door het aankweken van een ideaal, wordt deugdzaam genoemd; maar, wanneer ge het van nabij en rechtstreeks beschouwt, zult ge zien, dat het er niets naar lijkt.

Het is louter uitstel van het komen te staan tegenover wat is.

Deugd ligt niet in het worden van wat niet is; deugd is het begrijpen van wat is en daarom de bevrijding van wat is.

Deugd is essentieel in een maatschappij, welke snel uiteenvalt.

Ten einde een nieuwe wereld te scheppen, een nieuwe samenleving, geheel verschillend van de oude, moet er vrijheid zijn om te ontdekken; en om vrij te zijn moet er deugd wezen, want zonder deugd is er geen vrijheid.

Kan een immoreel mens, die tracht deugdzaam te worden, ooit deugd kennen?

De mens zonder moraal kan nimmer vrij zijn en daarom kan hij nooit de werkelijkheid ontdekken.

De werkelijkheid kan alleen gevonden worden in het begrijpen van dat, wat is, en om dat te begrijpen, moet er vrijheid zijn van de vrees voor wat is.

Om dat proces te begrijpen, moet ge de vaste bedoeling hebben dat wat is te kennen, elke gedachte, elk gevoel en elke handeling te volgen; en het is buitengewoon moeilijk, te begrijpen wat is, daar dit nimmer in rust, nimmer statisch is, doch steeds in beweging.

Dat wat is, is datgene wat gij zijt, niet dat wat ge zou willen zijn; het is geen ideaal, omdat een ideaal fictief is, doch het is feitelijk wat ge doet, denkt en gevoelt van ogenblik tot ogenblik.

Wat is, is het feitelijke en het vereist gewaarzijn en een zeer waakzame, vlugge geest om dit feitelijke te begrijpen.

Indien wij echter 'wat is' beginnen te veroordelen, af te keuren of ons er tegen te verzetten, zullen we nooit zijn beweging kennen.