LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: JEUGD EN BEWUSTWORDING 

  IK BEN ALLES, OMDAT IK HET LEVEN BEN  

Ik beklemtoon opnieuw, dat ik geen volgelingen heb.

Ieder van u die begrijpt wat de waarheid is, wordt een volgeling van de waarheid en niet van anderen.

De enige mogelijkheid de waarheid deelachtig te worden is discipel van de waarheid zelf te worden zonder tussenkomst van een ander.

De waarheid schenkt geen hoop, zij kweekt inzicht.

Ik ben nog steeds van mening dat voor spirituele ontwikkeling ceremonieŽn overbodig zijn.

Indien u op zoek wilt gaan naar de waarheid, moet u uzelf veranderen, uzelf geheel onttrekken aan de beperkingen van de menselijke geest en diens hart; alleen dan kunt u de waarheid ontdekken; die waarheid ligt in uw innerlijk besloten.

Is het niet veel eenvoudiger het leven zelf tot doel, gids, Meester en God te verheffen, dan tussenpersonen, goeroes te volgen die voor u de waarheid naar beneden halen en daarmee in feite verraden? .

Ik zeg u dat men in elk ontwikkelingsstadium door inzicht bevrijding kan verwerven en dat alle stadia, waarvan u zo'n cultus maakt, niet van essentieel belang zijn.

Refereer later in hemelsnaam niet aan mij als autoriteit.

Ik weiger als uw kruk te fungeren.

Ik heb geen zin mij een kooitje te laten opsluiten, als object van uw verering.

Indien u frisse berglucht naar een kleine, afgesloten ruimte voert en daar vasthoudt, zal deze frisheid spoedig in mufheid overgaan.

Daar ik vrij ben en de waarheid gevonden heb, die grenzeloos is, begin noch einde kent, kan ik niet toestaan dat u haar op een bepaalde wijze fixeert.

Ik heb nooit beweerd dat er geen God is.

Ik heb gezegd dat de enige God die bestaat in uzelf woont, maar eigenlijk zou ik dit liever leven dan God willen noemen.

Uiteraard bestaat er noch goed noch kwaad.

Goed is slechts hetgeen waarvoor u niet bang bent en kwaad datgene waarvoor u bevreesd bent.

Indien u dus uw angst vernietigd hebt, bent u geestelijk volmaakt.

Indien u het leven liefhebt en vanuit deze liefde handelt en oordeelt, zonder u daarbij door angst te laten beÔnvloeden, zal het obstakel dat u moraal noemt, vanzelf verdwijnen.

Ik bemoei mij niet met de maatschappij, met religies en dogma's.

Het enige waarmee ik mij bezighoud is het leven, omdat ik daar zelf deel van ben.

Vriend, maakt u zich niet druk om wie ik ben; u zult daar nooit achter komen.

Indien ik zeg dat ik de Christus ben, zult u mij als autoriteit beschouwen.

Indien ik dat niet zeg, zult u een ander tot autoriteit verheffen.

Denkt u werkelijk dat de waarheid verband houdt met het beeld dat u van mij hebt?

U bekommert zich niet om de waarheid zelf, maar om het vat waarin de waarheid woont.

U wilt het water niet drinken, maar alleen weten wie het vat, waarin het water zich bevindt, vorm geeft.

Drink het water als het zuiver is.

Ik zeg u dat ik u dat zuivere water kan schenken; ik bezit de balsem die zal genezen, die zeer heilzaam zal werken; u echter stelt mij de vraag 'Wie bent u?'

Ik ben alles, omdat ik het leven ben.