LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: EEN DRUPPEL ZEN IN IEDERS BEKER 

  MAYA: MAATSCHAPPELIJKE AANVAARDE WERKELIJKHEID  

Als het universum een rorschachvlek is, zijn de projecties daarop maya.

Ieder denken en spreken erover is projectie.

Er is geen onpartijdige, zuivere taal die de werkelijkheid gewoon beschrijft zoals ze is.

We kunnen inderdaad vragen: 'wat is werkelijkheid?'

Maar ieder antwoord is een classificeren.

Het heeft geen zin om te protesteren en te zeggen dat iedereen weet dat de wereld fysiek, 'materieel' is, enz.

Deze omschrijvingen zijn zelf filosofische begrippen.

'Fysiek' en 'materieel' zijn woorden die we gebruiken om over de wereld te praten.

De wereld op zich is niet verbaal te beschrijven.

De woorden waarmee we de wereld aanduiden belichamen onze conventionele denkpatronen.

Conventies zijn er voor ons gemak en we erkennen dit graag als het gaat om metrieke stelsels, wetgevende systemen, sociale gebruiken enz.

Toch is elke benadering waarbij we over de wereld spreken conventioneel.

Watts zou het - met Max Muller - zo zeggen: dingen zijn gedachten.

Er zijn geen dingen in de wereld.

Dingen zijn begrippen, geen entiteiten.

Alle dingen, feiten en gebeurtenissen zijn vereenvoudigde, gemakkelijk hanteerbare eenheden van waarneming en aandacht.

Zij vertegenwoordigen datgene wat we van de wereld kunnen vatten met de afzonderlijke ideeŽn van onze bewuste aandacht.

De vakjes zitten in onze geest, niet in de werkelijkheid.

De wereld wordt alleen gefragmenteerd door het denken.

Door bewuste aandacht worden we ertoe gebracht dit te vergeten.

Daarom verbeelden we ons dat de afzonderlijke stukjes op de een of andere manier moeten samenhangen - vandaar de gedachte dat de ene gebeurtenis de andere veroorzaakt.

Maar er zijn natuurlijk geen afzonderlijke gebeurtenissen, er is maar een totale happening.

Als men spreekt van afzonderlijke incidenten, betekent dat dat men verschillende aspecten van een en hetzelfde doorlopende gebeuren waarneemt.

Vandaar dat Watts af en toe opmerkt dat we de wereld beter spiritueel kunnen noemen dan materieel.

Als men niet spiritueel is, maakt men de wereld tot een verzameling losse fragmenten.