LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: LAAT HET VERLEDEN LOS        

  MEDITATIE IS GEEN CONCENTRATIE  

Meditatie volgt geen enkel systeem; ze is voortdurende herhaling en imitatie.

Meditatie is geen concentratie.

Het is een geliefkoosde opening van sommige leraren in meditatie erop te staan dat hun leerlingen concentratie leren - d.w.z., de geest op een gedachte richten en alle andere gedachten uitdrijven.

Dit is bijzonder dom en lelijk en iets wat elke schooljongen kan, omdat hij er toe gedwongen wordt.

Het betekent dat er de hele tijd een strijd in u gaande is tussen de drang om te concentreren enerzijds, en uw geest anderzijds die afdwaalt naar allerlei andere dingen, terwijl u eigenlijk aandacht zou moeten hebben voor elke beweging van de geest, waarheen die ook afdwaalt.

Wanneer uw geest afdwaalt, betekent het, dat u ge´nteresseerd is in iets anders.

Meditatie vereist een verbazingwekkend waakzame geest; meditatie is het begrijpen van de totaliteit van het leven, waarin elke vorm van verbrokkeling heeft opgehouden.

Meditatie is geen gedachten-beheersing, want wanneer het denken wordt beheerst, kweekt het een conflict in de geest, maar als de structuur en de oorsprong van het denken begrijpt, waar we ons al mee bezig hebben gehouden, dan zal het denken niet tussenbeide komen.

Dit zelfde begrijpen van de structuur van het denken is mede haar eigen discipline en dat is meditatie.

Meditatie is gewaar zijn van elke gedachte en van elk gevoel, nooit zeggen dat iets goed of verkeerd is, maar het gadeslaan er ermee bewegen.

Onder dat gadeslaan begint u de gehele beweging van denken en gevoel te begrijpen.

En door dit gewaarzijn komt de stilte.

De stilte, die door het denken in elkaar gezet wordt staat stil, is dood, maar de stilte, die ontstaat als het denken zijn eigen begin heeft begrepen, zijn eigen aard kent, heeft begrepen hoe alle denken nooit vrij is, maar altijd oud - deze stilte is meditatie, waarin de mediterende volkomen afwezig is, want de geest heeft zich van het verleden ontdaan.