LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: EEN DRUPPEL ZEN IN IEDERS BEKER 

  MENSELIJKE RELATIES GEBASEERD OP MORELE BEGINSELEN  

Centraal in de mystieke visie staat het inzicht dat het leven in de kern van de zaak een mysterie is.

Zoals Wittgenstein zei: dat de wereld is en niet hoe zij is, is het mystieke.

Daarmee gaat het besef gepaard dat tijd op een of andere manier een illusie is.

We beschikken nooit over drie momenten: verleden, heden en toekomst. We hebben altijd slechts een moment: nu.

In dit licht bezien hebben medemensen een mysterieuze, tijdloze dimensie.

Als het gevoel voor het mysterie verdwijnt kunnen ze ons gaan vervelen.

We kunnen ook wrok koesteren over bepaalde daden.

Krishnamurti zei dat liefde geen vergeving kent.

Iemand die werkelijk in het heden leeft en gevaar is zonder te kiezen, legt geen verzameling grieven aan die zijn of haar vergevingsgezindheid al of niet opwekken.

Zonder een verandering van het bewustzijn is zelfs de meest toegewijde navolging van een morele wet een manier om het leven op 'automatische' te zetten en dood te zijn ten aanzien van het huidige moment.

Zoals Watts opmerkt: 'niets is eigenlijk onmenselijker dan menselijke relaties gebaseerd op morele beginselen.

Als een man brood geeft om medemenselijk te zijn, met een vrouw samenleeft om trouw te zijn... heeft hij een hart van steen.

Hij ziet de ander niet werkelijk'.

Waar we over praten is een niet-berekend leven in het nu, waarin de daad samenvalt met de bedoeling.

Veel van de populaire christelijke zedenleer schijnt hier merkwaardig blind voor te zijn, aangezien zij zich veeleer bezighoudt met veranderingen in het gedrag dan van het bewustzijn.

De wereld heeft maar al te vaak geleden onder de goede mensen in de eenzijdige zin van het woord.

Als we boeken doorlezen over christelijke ethiek om leerstellingen te vinden over vergevingsgezindheid, is het de moeite waard om ons af te vragen of het geloof in de eeuwige verdoemenis wordt gehandhaafd.

Het is inderdaad vaak op een merkwaardige manier aanwezig, in weerwil van de algehele re-interpretatie of verwerping van vele andere traditionele dogma's.