LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: DE ENIGE REVOLUTIE 

  WAT IS VRIJHEID ?  

Is het een denkbeeld, of een gevoel dat het denken opwekt, omdat het gevangen zit in een reeks problemen, zorgen enz?

Is vrijheid een gevolg, een beloning, iets dat het sluitstuk is van een proces.

Is het vrijheid als je jezelf los maakt van boosheid?

Of is het kunnen doen wat je wilt?

Is het vrijheid als verantwoordelijkheid een last vindt en haar op zij schuift?

Is het vrijheid als je je verzet, of als je toegeeft?

Kan het denken deze vrijheid geven, of een daad?

Is vrijheid de tegenhanger van slavernij?

Is het vrijheid, wanneer je in de gevangenis zittend, weet dat je erin zit, en je gewaar bent van alle beperkingen die zij oplegt, je je verbeeldt vrij te zijn?

Kan verbeelding ook vrijheid schenken, of is het een fantasie van het denken?

Wat wij werkelijk kennen en wat werkelijk bestaat is gebondenheid - niet alleen aan uiterlijke dingen, een het huis, aan de familie, aan de baan - maar ook innerlijk, aan tradities, aan gewoonten, aan het genot van overheersing en bezit, aan angst, aan succes en aan zoveel andere dingen.

Wanneer succes ons veel genot schenkt, heeft men het er nooit over dat men daarvan vrij wil zijn, men denkt er zelfs niet aan.

We hebben het alleen over vrijheid, als we pijn lijden.

Wij zijn aan al deze dingen, zowel uiterlijk als innerlijk, gebonden en deze gebondenheid is er.

En het verzet tegen wat is noemen we vrijheid.

Men verzet zich tegen wat is, ontsnapt eraan of probeert het te onderdrukken, in de hoop daardoor een soort vrijheid te verwerven.

Wij kennen innerlijk slechts twee dingen - gebondenheid en verzet; en het verzet schept de gebondenheid.

Wanneer u zich verzet tegen woede of haat, wat is er dan werkelijk gebeurd?

U bouwt een muur op tegen de haat, maar die is er toch nog; de muur verbergt de haat alleen voor u.

Of u besluit niet boos te worden, maar dit besluit maakt deel uit van de boosheid en het verzet versterkt haar zelfs.

U kunt het in uzelf waarnemen als u dit feit ziet.

Als u tegenstand biedt, u beheerst, haar onderdrukt of erboven uit tracht te komen - wat alles hetzelfde is, want het zijn alle wilsdaden - maakt u de muur van het verzet dikker, en zodoende wordt u er steeds meer de slaaf van, bekrompener, kleingeestiger.

En van deze kleingeestigheid, deze bekrompenheid wilt u zich bevrijden, en juist dit verlangen is de reactie die een andere hinderpaal, nog meer kleingeestigheid schept.

Zo gaan wij van de ene tegenstand, de ene hinderpaal naar een volgende - soms de muur van het verzet een andere kleur gevend, een andere hoedanigheid, of een nobele naam.

Maar verzet is gebondenheid en gebondenheid is pijn.