LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      KRISHNAMURTI: EEN SPIEGEL VOOR MENSEN 

  WAT JE BENT IS HET BELANGRIJKSTE  

Wat je bent, dat is het belangrijkste, niet wat de deskundigen beweren.

Iedereen moet zich betrokken voelen.

Het stichten van een nieuwe maatschappij, een nieuwe cultuur die vrij is van alles wat de wereld waarin wij nu leven, vernietigt.

Het ligt dus op je weg als individu, te beseffen dat je vrede in de wereld kunt brengen door jezelf te veranderen, door vrijwillig de prijs te betalen voor de vrede, door blijmoedig nationalisme en klassenveiligheid op te geven, evenals alle ideologieŽn en georganiseerde godsdiensten.

Zelf veranderen is het allerbelangrijkst, omdat je zelf de oorzaak bent van de heersende verwarring in de wereld waarin je leeft, en de manier waarop je leeft kan onmiddellijk de wereld om je heen veranderen of de chaos en het leed doen voortduren...

Het enige probleem, dat ben je zelf, want alle andere problemen komen voort uit je onwil om eerst jezelf aan te pakken en jezelf helemaal grondig te begrijpen.

Wil er vrede zijn, dan moet men inzien dat het een illusie is te denken dat naar vrede gestreefd kan worden, dat vrede het gevolg kan zijn van een materiele of geestelijke strijd tussen militaire of ideologische tegenstanders.

Vrede is niet het gevolg van strijd; vrede is wat over blijft als alle conflicten opgegaan zijn in het vuur van het begrijpen.

De mens is in conflict met de samenleving omdat hij in conflict is met zichzelf; er is conflict tussen wat statisch is en wat levend is.

De samenleving is een expressievorm van de mens.

Het conflict tussen beide weerspiegelt het conflict in de mens zelf.

Dit conflict, innerlijk zowel als uiterlijk, zal er altijd tot de hoogste vorm van intelligentie ontwaakt is.

De staat, de huidige samenleving heeft geen belangstelling voor de innerlijke mens, maar alleen voor de uiterlijke, de staatsburger...

De staat offert het heden op aan de toekomst, stelt zich veilig voor de toekomst, vindt de toekomst van het grootste belang en het heden niet.

Maar voor een intelligent mens is het heden belangrijk, het nu, niet morgen.

'Wat is' kan alleen begrepen worden als morgen zich niet doet gelden.

Het begrijpen van wat is brengt is van het allerhoogste belang, niet de verzoening van staatsburger en mens.

En als die verandering plaatsvindt, is er geen conflict tussen mens en staatsburger.